630-649 kHz: Mediumwave Radio stations in Asia

ON THIS PAGE:

All known radio stations in Asia using 630-649 kHz in the mediumwave (AM) band

Frequency (kHz)
Power (kW)
Country / territory Transmitter location Name / slogan / callsign Times (UTC / GMT) Notes Date
630 kHz     (475.86 metres) Top
630 kHz
5 kW
AUSTRALIA
Gledhow Road South
Albany
Great Southern Region
Western Australia
Australian Broadcasting Corporation (6AL / ABC Local Radio, South Coast)
24h
Language: English.
Antenna height: 86 metres.
Transmitter: Nautel.
Feb 2015
Feb 2022
630 kHz
0.4 kW
AUSTRALIA
Zeehan Highway
Queenstown
Tasmania
Australian Broadcasting Corporation (7RN / ABC Radio National)
24h
Language: English.
Antenna height: 53 metres.
630 kHz
10 kW
AUSTRALIA
Kurrajong Road
Prestons
City of Liverpool
Sydney
New South Wales
Australian Broadcasting Corporation (2PB / ABC Newsradio)
24h
Language: English.
Antenna height: 80 metres.
Jan 2022
630 kHz
50 kW
AUSTRALIA
Jack Road
Brandon
Shire of Burdekin
Townsville area
North Queensland Region
Queensland
4QN / Australian Broadcasting Corporation (ABC Local Radio, North Queensland)
24h
Language: English.
Antenna height: 198 metres.
Transmitters: two 25 kW Nautel units combined to give 50 kW.
Feb 2019
Dec 2020
630 kHz
100 kW
Savar Upazila {সাভার}
Dhaka District {ঢাকা জেলা}
Bangladesh Betar, Dhaka B {বাংলাদেশ বেতার}
0300-1300
Languages: Bengali, English.
Sep 2016
Feb 2022
630 kHz
1 kW
CHINA
Xinjiang Transmitting Station 2041 {新疆2041台}
Bachu County {巴楚县} [Maralbexi] {مارالبېشى ناھىيىسى}
Kashgar Prefecture {喀什地区} {قەشقەر ۋىلايىتى‎}
Xinjiang Uighur Autonomous Region {شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى} [Xinjiang Weiwu'er Zizhiqu] {新疆维吾尔自治区}
China National Radio (CNR-2/ Voice of the Economy / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Jīngjì zhī Shēng) {中央人民广播电台经济之声}
2300v-1602 (off Weds 0600-0900)
Language: Chinese.
Sep 2009
630 kHz
5 kW
CHINA
Gushanmiao Village {孤山庙村}
Changle County {昌乐县}
Weifang Prefecture-Level City {潍坊市}
Shandong Province {山东省}
China National Radio (CNR-2/ Voice of the Economy / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Jīngjì zhī Shēng) {中央人民广播电台经济之声}
2300v-1602 (off Weds 0600-0900)
Language: Chinese.
630 kHz
10 kW
CHINA
Jiangxi Transmitting Station 852 {江西852台}
Gan County [Ganxian] {赣县}
Ganzhou Prefecture-Level City {赣州市}
Jiangxi Province {江西省}
China National Radio (CNR-2/ Voice of the Economy / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Jīngjì zhī Shēng) {中央人民广播电台经济之声}
2300v-1602 (off Weds 0600-0900)
Language: Chinese.
630 kHz
1-3 kW
CHINA
Zhejiang Number 4 Radio Relay Station {浙江省第四广播转播台}
Shangcheng District {上城区}
Hangzhou Subprovincial City {杭州市}
Zhejiang Province {浙江省}
China National Radio (CNR-2/ Voice of the Economy / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Jīngjì zhī Shēng) {中央人民广播电台经济之声}
2100-1602 (off Weds 0600-0900)
Language: Chinese.
Antenna height: 62 metres.
Transmitter: TS-01C
Sep 2007
630 kHz
1 kW
CHINA
Linhai City {林海市}
Taizhou Prefecture-Level City {台州市}
Zhejiang Province {浙江省}
China National Radio (CNR-2/ Voice of the Economy / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Jīngjì zhī Shēng) {中央人民广播电台经济之声}
2100-1602 (off Weds 0600-0900)
Language: Chinese.
630 kHz
100 kW
CHINA
NRTA Transmitting Station 561 {国家广播电视总局561台}
Wuxi Village {武溪村}
Maqiu Town {麻丘镇}
Nanchang Prefecture-Level City {南昌市}
Jiangxi Province {江西省}
China National Radio (CNR-2/ Voice of the Economy / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Jīngjì zhī Shēng) {中央人民广播电台经济之声}
2100-1602 (off Weds 0600-0900)
Language: Chinese.
Transmitter: Harris DX-200.
Antenna height: 158 metres.
May 2017
630 kHz
1 kW
CHINA
Pengshang Village {蓬上村}
Jiangjiashan Township {姜家山乡}
Kecheng District {柯城区}
Quzhou Prefecture-Level City {衢州市}
Zhejiang Province {浙江省}
China National Radio (CNR-2/ Voice of the Economy / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Jīngjì zhī Shēng) {中央人民广播电台经济之声}
2100-1602 (off Weds 0600-0900)
Language: Chinese.
Aug 2021
630 kHz
50 kW
CHINA
Rongcheng City {荣成市}
Weihai Prefecture-Level City {威海市}
Shandong Province {山东省}
China National Radio (CNR-2/ Voice of the Economy / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Jīngjì zhī Shēng) {中央人民广播电台经济之声}
2100-1602 (off Weds 0600-0900)
Language: Chinese.
Antenna height: 120 metres.
630 kHz
CHINA
Hebei Transmitting Station 717 {河北717台}
Yincun Town {殷村镇}
Yuanshi County {元氏县}
Shijiazhuang Prefecture-Level City {石家庄市}
Hebei Province {河北省}
China National Radio (CNR-2/ Voice of the Economy / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Jīngjì zhī Shēng) {中央人民广播电台经济之声}
2100-1602 (off Weds 0600-0900)
Language: Chinese.
Sep 2007
630 kHz
1 kW
CHINA
Dawukou District {大武口区}
Shizuishan Prefecture-Level City {石嘴山市}
Ningxia Hui Autonomous Region [Ningxia Huizu Zizhiqu] {宁夏回族自治区}
China National Radio (CNR-2/ Voice of the Economy / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Jīngjì zhī Shēng) {中央人民广播电台经济之声}
2100-1602 (off Weds 0600-0900)
Language: Chinese.
630 kHz
1 kW
CHINA
Xinjiang Transmitting Station 2072 {新疆2072台}
Tashkurgan Tajik Autonomous County {تاشقۇرغان تاجیك ئاپتونوم ناھىيىسى} [Taxkorgan, Tashiku'ergan Tajike Zizhixian] {塔什库尔干塔吉克自治县}
Kashgar Prefecture {قەشقەر ۋىلايىتى} [Kashi Diqu] {喀什地区}
Xinjiang Uighur Autonomous Region {شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى} [Xinjiang Weiwu'er Zizhiqu] {新疆维吾尔自治区}
China National Radio, Uighur Radio (Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Wéiwú'ěr Guǎngbō) {中央人民广播电台维吾尔语广播}
2155-1605
Language: Uighur.
630 kHz
3 kW
CHINA
Qinghai Transmitting Station 931 {青海931台}
Tongde County {同德县} [Pa Zong] {འབའ་རྫོང་}
Hainan Tibetan Autonomous Prefecture {མཚོ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་} [Hainan Zangzu Zizhizhou] {海南藏族自治州}
Qinghai Province {青海省}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
630 kHz
CHINA
Anshan Village {安山村}
Tumen City {图们市} [Domun] {도문시}
Yanbian Korean Autonomous Prefecture {연변조선족자치주} Yanbian Chaoxianzu Zizhizhou] {延边朝鲜族自治州}
Jilin Province {吉林省}
Jilin Radio and TV Station, Jilin News and General Radio (Jílín Guǎngbō Diànshì Tái, Jílín Xīnwén Zōnghé Guǎngbō) {吉林广播电视台吉林新闻综合广播}
24h (off air Tues 1535-1800)
Language: Chinese.
630 kHz
10 kW
CHINA
Xinjiang Transmitting Station 904 {新疆904台}
Hongyanchi {红雁池}
Tianshan District {天山区}
Urumqi Prefecture-Level City {ئۈرۈمچى شەھىرى‎} [Wulumuqi] {乌鲁木齐市}
Xinjiang Uighur Autonomous Region {شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى‎} [Xinjiang Weiwu'er Zizhiqu] {新疆维吾尔语自治区}
China National Radio (CNR-2/ Voice of the Economy / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Jīngjì zhī Shēng) {中央人民广播电台经济之声}
2300v-1602 (off Weds 0600-0900)
Language: Chinese.
Sep 2009
Sep 2020
630 kHz
1 kW
CHINA
Henan Village {河南村}
Labrang Town [Labuleng] {拉卜楞镇}
Xiahe County {夏河县} [Sangqu] {བསང་ཆུ་རྫོང་།}
Gannan Tibetan Autonomous Prefecture {ཀན་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་} [Gannan Zangzu Zizhizhou] {甘南藏族自治州}
Gansu Province {甘肃省}
China National Radio, Tibetan Radio (CNR-11 / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái Zàngyǔ Guǎngbō) {中央人民广播电台藏语广播} / Krung-dbyang mi-dmangs kun-khyab rlung-'phrin las-khungs Bod skad 'phrin lam {ཀྲུང་དབྱང་མི་དམངས་ཀུན་ཁྱབ་རླུང་འཕྲིན་ལས་ཁུངས}
2155-1605
Language: Tibetan.
630 kHz
100 kW
CHINA
NRTA Transmitting Station 554 {国家广播电视总局554台}
Xingyang City {荥阳市}
Zhengzhou Prefecture-Level City {郑州市}
Henan Province {河南省}
China National Radio (CNR-2/ Voice of the Economy / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Jīngjì zhī Shēng) {中央人民广播电台经济之声}
2100-1602 (off Weds 0600-0900)
Language: Chinese.
Transmitter: Thomson M2W.
Antenna height: 238 metres.
Jul 2006
Feb 2021
630 kHz
10 kW
CHINA
Xigang Town {习岗镇}
Helan County {贺兰县}
Yinchuan Prefecture-Level City {银川市}
Ningxia Hui Autonomous Region [Ningxia Huizu Zizhiqu] {宁夏回族自治区}
China National Radio (CNR-2/ Voice of the Economy / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Jīngjì zhī Shēng) {中央人民广播电台经济之声}
2100-1602 (off Weds 0600-0900)
Language: Chinese.
630 kHz
1 kW
CHINA
Xinjiang Transmitting Station 6502 {新疆6502台}
Yining City {伊宁市} [Gulja] {قۇلجا قالاسى}
Ili Kazakh Autonomous Prefecture {ئىلى قازاق ئاپتونوم ۋىلايىتى} [Yili Hasake Zizhizhou] {伊犁哈萨克自治州}
Xinjiang Uighur Autonomous Region {شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى‎} [Xinjiang Weiwu'er Zizhiqu] {新疆维吾尔语自治区}
China National Radio (CNR-2/ Voice of the Economy / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Jīngjì zhī Shēng) {中央人民广播电台经济之声}
2100-1602 (off Weds 0600-0900)
Language: Chinese.
630 kHz
1 kW
COOK ISLANDS
Black Rock
Rarotonga
Radio Cook Islands (Elijah Communications)
1600 (Sat 1700) -0900 (Fri/Sat -1000)
Languages: English and Cook Islands Maori.
Former reserve transmitter.
Antenna height: 25 metres.
630 kHz
10/1 kW
GUAM
KICH (Good News Broadcasting Corporation)
24h
Language: English.
From mid-2021, operating from temporary 2 kW transmitting facility at KSDA shortwave transmitting station.
Ex-612 kHz.
Callsign was formerly KUAM.
Operates with 1 kW at 1400-2000.
Antenna height: 97 metres.
630 kHz
100 kW
Avanoor [Avanur] {അവണൂര്‍}
Thrissur District [Trichur] {തൃശൂര് ജില്ല/त्रिसूर ज़िला}
Kerala {കേരളം/केरल}
All India Radio Thrissur (AIR Thrissur / Akashvani Thrissur) {आकाशवाणी}
0020-0345, 0625-0900, 1130-1735
Languages: English, Hindi, Malayalam.
Transmitter: BEL HMB 140 with BB SM-42-A3 20 kW unit as standby.
Antenna height: 122 metres.
Jun 2011
Sep 2021
630 kHz
1 kW
INDONESIA
Raden Inten
Duren Sawit District {Kecamatan Duren Sawit}
East Jakarta City {Kota Jakarta Timur}
Jakarta
Radio Sabana Samhan (Radio Samhan)
2145-1800 (Sat: 24h)
Noted Apr 2021 on 629.98 kHz.
Formerly "Inyong Radio".
Languages: Indonesian, Javanese.
Dec 2023
Aug 2022
630 kHz
50 kW
INDONESIA
Bontosunggu Village [Bonto Sunggu] {Desa Bontosunggu}
Bajeng District {Kecamatan Bajeng}
Gowa Regency {Kabupaten Gowa}
Makassar City area [Ujung Pandang] {Kota Makassar}
South Sulawesi Province {Propinsi Sulawesi Selatan}
Radio Republik Indonesia (RRI Makassar Pro-1)
2055-1600
Status not confirmed since Apr 2021, and possibly now INACTIVE.
Language: Indonesian.
//FM 94.4 MHz.
Noted operating with low modulation level, 2020-2021.
Apr 2021
630 kHz
5 kW
KOREA (SOUTH)
Inje-gun {인제군}
Gangwon Province [Gangwon-do] {강원도}
Korean Broadcasting System (KBS-1 / HLSE) {한국방송}
24h
Status not recently confirmed, and possibly now INACTIVE.
630 kHz
10 kW
KOREA (SOUTH)
Sinwol-dong {신월동}
Yeosu City {여수시}
South Jeolla Province [Jeollanam-do] {전라남도}
Korean Broadcasting System (KBS-1 / HLCY) {한국방송}
24h
Language: Korean.
May 2012
630 kHz
10 kW
KUWAIT
Magwa [Al-Maqwa] {المقوع}
Radio of the State of Kuwait, Holy Quran Service {القرآن الكريم - إذاعة الكويت}
24h
Language: Arabic.
//FM 98.9 & 105.1 MHz.
Jul 2023
Aug 2021
630 kHz
10 kW
NEW ZEALAND
Opapa
Napier / Hastings
Hawke's Bay Region
Radio New Zealand (RNZ), National Radio
24h
Language: English.
Directional antenna with minimum radiation to NW/SE.
Aor 2024
630 kHz
100 kW
Lahore {لاہور}
Punjab {پنجاب}
Pakistan Broadcasting Corporation (PBC, Radio Pakistan), Lahore 1 {ریڈیو پاکستان}
0045-0405 (Fri -0820), 0800 (Fri 1000)-1900
Languages: English, Punjabi, Urdu.
Reported operating with reduced hours, Aug 2009.
Jul 2003
Mar 2022
630 kHz
10/5 kW
PHILIPPINES
Bacolod City
Negros Occidental Province
DYWB-AM / People's Broadcasting Service Inc. "Bombo Radyo"
2000-1500
Languages: English, Hiligaynon, Tagalog.
Ex-1269 kHz.
Apr 2021
Feb 2022
630 kHz
50 kW
PHILIPPINES
Barangay Panghulo
Obando
Bulacan Province
(Manila area)
DWPM-AM / DWPM Baycomms Broadcasting Corporation
24h
Languages: English, Tagalog.
May 2017
Mar 2024
630 kHz
20 kW
SAUDI ARABIA
Jizan [Gizan, Jazan, Gazan] {جيزان}
Jizan Region
Broadcasting Service of the Kingdom of Saudi Arabia (BSKSA, Radio Jeddah) {إذاعة البرنامج الثاني}
0300-2200
Language: Arabic.
630 kHz
10 kW
SAUDI ARABIA
Najran {نجران}
Najran Region {منطقة نجران}
Broadcasting Service of the Kingdom of Saudi Arabia (BSKSA), Holy Quran Programme {إذاعة القرآن الكريم}
24h
Language: Arabic.
630 kHz
8-10 kW
TAIWAN
515 Section 2 Mingsong Road [Ming-sung, Mingsung] {名松路}
Mingjian Rural Township [Ming-chien, Mingchien] {名間鄉}
Songling [Sung-ling, Sungling] (松嶺)
Nantou County [Nan-t'ou] {南投縣}
Taiwan Broadcasting Company, Chung Hsing Broadcasting Station (Táiwān Guǎngbō Gōngsī, Zhōng Xīng Guǎngbō Diàntái) {臺灣廣播公司中興廣播電臺}
24h
Languages: Taiwanese, limited Chinese (Mandarin).
Apr 2013
Apr 2021
630 kHz
10 kW
TAIWAN
8 Gujie Road [Ku-chieh, Kuchieh] {古結路}
Zhuangwei Rural Township [Chuang-wei] {壯圍鄉}
Yilan County [I-lan, Ilan] {宜蘭縣}
Broadcasting Corporation of China News Network (BCC / Zhōngguó Guǎngbō Gōngsī Xīnwén Wǎng, BEG51) {中國廣播公司新聞網}
24h
Language: Chinese (Mandarin).
May 2013
Aug 2021
630 kHz
5 kW
145 Rama V Road {145 ถ.พระราม5}
Dusit District {เขตดุสิต}
Bangkok [Krung Thep] {กรุงเทพฯ}
Mor. Thor. Bor. Sip-Et {มทบ.11} / "Suan Misakawan hok-sam-sun (6-3-0)" {สวนมิสกวัน 630} -- Monthon Thahan Bok Thi Sip-Et (11th Military Circle, 1st Army Area) {มณฑลทหารบกที่ 11}
24h
Language: Thai.
Stereo.
Antenna height: 120 metres.
Nov 2023
Jun 2022
630 kHz
300 kW
TURKEY
Kazanli
Mersin
(Çukurova)
TRT-1 and Regional Programme
0300-2200
Language: Turkish.
Jul 2021
630 kHz
200 kW
Dong Hoi {Đồng Hới}
Quang Binh Province {Tỉnh Quảng Bình}
Voice of Vietnam (VoV-1) {Đài Tiếng nói Việt Nam}
2155-1700
Language: Vietnamese.
Antenna height: 142 metres.
Was noted on 629v kHz in Jun 1999, now on 630.0 kHz.
Oct 2022
Jul 2022
639 kHz     (469.16 metres) Top
639 kHz
5 kW
AUSTRALIA
Urunga
Raleigh
Coffs Harbour
New South Wales
2HC (Coffs Harbour Super AM 639 Pty Ltd / Broadcast Operations Group, 2SM Supernetwork, "Easy Listening 639")
24h
Language: English.
Antenna height: 170 metres.
Directional antenna.
Feb 2022
639 kHz
2 kW
AUSTRALIA
Katherine
Katherine Region
Northern Territory
Australian Broadcasting Corporation (8RN / ABC Radio National)
24h
Language: English.
Antenna height: 53 metres.
Aug 2015
639 kHz
1 kW
AUSTRALIA
Mossman
Shire of Douglas
Far North Queensland Region
Queensland
Australian Broadcasting Corporation (4MS / ABC Local Radio, Far North)
24h
Language: English.
Antenna height: 61 metres.
Dec 2020
639 kHz
10 kW
AUSTRALIA
Crystal Brook
Port Pirie
South Australia
Australian Broadcasting Corporation (5CK / ABC Local Radio, North and West SA)
24h
Language: English.
Antenna height: 183 metres.
Transmitter: Nautel.
Feb 2015
Oct 2021
639 kHz
1 kW
CHINA
Sichuan Relay Station 536 {四川536台}
Aba Town [Ngawa] {阿坝镇}
Aba County [Ngawa] {阿坝县}
Ngawa Tibetan and Qiang Autonomous Prefecture {阿坝藏族羌族自治州}
Sichuan Province {四川省}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
639 kHz
1 kW
CHINA
Xinjiang Transmitting Station 8109 {新疆8109台}
Akqi County {ئاقچى ناھىيىسى} [Aheqi] {阿合奇县}
Kizilsu Kirghiz Autonomous Prefecture {قىزىلسۇ قىرغىز ئاپتونوم ئوبلاستى} [Kezilesu Ke'erkezi Zizhouzhou] {克孜勒苏柯尔克孜自治州}
Xinjiang Uighur Autonomous Region {شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى‎} [Xinjiang Weiwu'er Zizhiqu] {新疆维吾尔语自治区}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
639 kHz
1 kW
CHINA
Xinjiang Transmitting Station 633 {新疆633台}
Hongdun Town {红墩镇}
Altay City {ئالتاي} [Aletai] {阿勒泰市}
Altay Prefecture {ئىلى قازاق ئاپتونوم ۋىلايىتى} [Aletai] {阿勒泰地区}
Ili Kazakh Autonomous Prefecture {ئالتاي ۋىلايىتى} [Aletai] {伊犁哈萨克自治州}
Xinjiang Uighur Autonomous Region {شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى‎} [Xinjiang Weiwu'er Zizhiqu] {新疆维吾尔语自治区}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
639 kHz
1 kW
CHINA
Xinjiang Transmitting Station 8108 {新疆8108台}
Artush City [ئاتۇش شەھىرى] [Artux, Atushi] {阿图什市}
Kizilsu Kirghiz Autonomous Prefecture {克孜勒苏柯尔克孜自治州/قىزىلسۇ قىرغىز ئاپتونوم ئوبلاستى}
Xinjiang Uighur Autonomous Region {شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى‎} [Xinjiang Weiwu'er Zizhiqu] {新疆维吾尔语自治区}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
639 kHz
10 kW
CHINA
Hebei Transmitting Station 662 {河北662台}
Damafang Township {大马坊乡}
Jingxiu District {竞秀区}
Baoding Prefecture-Level City {保定市}
Hebei Province {河北省}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
639 kHz
400/200 kW
CHINA
NRTA Transmitting Station 542 {国家广播电视总局542台}
Changyang Village 1 {长阳一村}
Changyang Town {长阳镇}
Fangshan District {房山区}
Beijing Municipality {北京市}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2000-1735
Language: Chinese.
May now operate 24h (full schedule not yet confirmed).
Antenna height: 240 metres.
Operates with power of 200 kW during daytime and 400 kW at night (after 1000).
Transmitters: two Harris DX-200 units.
Aug 2007
639 kHz
1 kW
CHINA
Bomê County {སྤོ་མེས་རྫོང།སྤོ་སྨད་་} [Bomi] {波密县}
Nyingchi Prefecture-Level City {ཉིང་ཁྲི་གྲོང་ཁྱེར།} [Linzhi Shi] {林芝市}
Xizang Autonomous Region {西藏自治区} [Tibet] {བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས།}
Xizang Radio and TV Station, Chinese News and General Radio (Xīzàng Guǎngbō Diànshì Tái, Hànyǔ Xīnwén Zōnghé Guǎngbō) {西藏广播电视台汉语新闻综合广播}
2000-1800 (off air Tues 0600-1000)
Language: Chinese.
639 kHz
10 kW
CHINA
Xinjiang Transmitting Station 762 {新疆762台}
Bortala City {بورتالا شەھىرى‎} [Bole] {博乐市}
Bortala Monggol Autonomous Prefecture {بۆرتالا موڭغۇل ئاپتونوم ئوبلاستى} [Bo'ertala Menggu Zizhizhou] {博尔塔拉蒙古自治州}
Xinjiang Uighur Autonomous Region {شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى‎} [Xinjiang Weiwu'er Zizhiqu] {新疆维吾尔语自治区}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
Sep 2009
639 kHz
1 kW
CHINA
Burang Town {སྤུ་ཧྲེང་རྫོང་} [Pulan] {普兰镇}
Burang County {སྤུ་ཧྲེང་རྫོང་།་} [Pulan] {普兰县}
Ngari Prefecture {མངའ་རིས་ས་ཁུལ།} [Ali] {阿里地区}
Xizang Autonomous Region {西藏自治区} [Tibet] {བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས།}
Xizang Radio and TV Station, Tibetan Radio (Xīzàng Guǎngbō Diànshì Tái, Zàngyǔ Guǎngbō) {西藏广播电视台藏语广播} / {བོད་ལྗོངས་*བརྙན་འཕྲིན་ལས་ཁུངས། བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན།}
2100-1805 (off air Tues 0600-1000)
Language: Tibetan.
639 kHz
1 kW
CHINA
Yendum Town {དབྱེན་འདུམ་} [Yanduo] {烟多镇}
Chagyab County {བྲག་གཡབ་རྫོང་།} [Chaya] {察雅县}
Chamdo Prefecture {ཆབ་མདོ་ས་ཁུལ།} [Changdu] {昌都}
Xizang Autonomous Region {西藏自治区} [Tibet] {བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས།}
Xizang Radio and TV Station, Tibetan Radio (Xīzàng Guǎngbō Diànshì Tái, Zàngyǔ Guǎngbō) {西藏广播电视台藏语广播} / {བོད་ལྗོངས་*བརྙན་འཕྲིན་ལས་ཁུངས། བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན།}
2100-1805 (off air Tues 0600-1000)
Language: Tibetan.
639 kHz
10 kW
CHINA
Changbai Korean Autonomous County {长白朝鲜族自治县} [Jangbaeg] {장백 조선족 자치현}
Baishan Prefecture-Level City {白山市}
Jilin Province {吉林省}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
639 kHz
10 kW
CHINA
Wenchang Village {文昌村}
Zouqu Town {邹区镇}
Wujin District {武进区}
Changzhou Prefecture-Level City {常州市}
Jiangsu Province {江苏省}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
Transmitter: PS-10C solid-state unit. Reserve transmitter: 1 kW solid-state unit.
Antenna height: 120 metres.
Jun 2017
639 kHz
100 kW
CHINA
Sichuan Transmitting Station 520 {四川520台}
Shi'an Village {石庵村}
Xinmin Town {新民镇}
Xindu District {新都区}
Chengdu Subprovincial City {成都市}
Sichuan Province {四川省}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
Antenna height: 120 metres.
Sep 2009
Dec 2020
639 kHz
1 kW
CHINA
Cona Town {མཚོ་སྣ} [Cuona] {错那镇}
Cona County {མཚོ་སྣ་རྫོང་} [Cuona] {错那县}
Shannan Prefecture-Level City {山南市} [Lhoka] {ལྷོ་ཁ་གྲོང་ཁྱེར།}
Xizang Autonomous Region {西藏自治区} [Tibet] {བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས།}
Xizang Radio and TV Station, Tibetan Radio (Xīzàng Guǎngbō Diànshì Tái, Zàngyǔ Guǎngbō) {西藏广播电视台藏语广播} / {བོད་ལྗོངས་*བརྙན་འཕྲིན་ལས་ཁུངས། བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན།}
2100-1805 (off air Tues 0600-1000)
Language: Tibetan.
639 kHz
1 kW
CHINA
Damquka Town {འདམ་ཆུ་ཁ།} [Dangquka] {当曲卡镇}
Damxung County {འདམ་གཞུང་རྫོང་།} [Danxiong] {当雄县}
Lhasa Prefecture Level City {ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར།} [Lasa] {拉萨市}
Xizang Autonomous Region {西藏自治区} [Tibet] {བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས།}
Xizang Radio and TV Station, Tibetan Radio (Xīzàng Guǎngbō Diànshì Tái, Zàngyǔ Guǎngbō) {西藏广播电视台藏语广播} / {བོད་ལྗོངས་*བརྙན་འཕྲིན་ལས་ཁུངས། བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན།}
2100-1805 (off air Tues 0600-1000)
Language: Tibetan.
639 kHz
1 kW
CHINA
Sichuan Transmitting Station 541 {四川541台}
Xianshui Town {鲜水镇}
Dawu County {རྟའུ་རྫོང་།} [Daofu] {道孚县}
Garzê Tibetan Autonomous Prefecture {དཀར་མཛེས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་} [Ganzi Zangzu Zizhiqu] {甘孜藏族自治州}
Sichuan Province {四川省}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
639 kHz
1 kW
CHINA
Dêngqên County {སྟེང་ཆེན་རྫོང་།} [Dingqing] {丁青县}
Chamdo Prefecture {ཆབ་མདོ་ས་ཁུལ།} [Changdu] {昌都}
Xizang Autonomous Region [Tibet] {河北}
Xizang Radio and TV Station, Tibetan Radio (Xīzàng Guǎngbō Diànshì Tái, Zàngyǔ Guǎngbō) {西藏广播电视台藏语广播} / {བོད་ལྗོངས་*བརྙན་འཕྲིན་ལས་ཁུངས། བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན།}
2100-1805 (off air Tues 0600-1000)
Language: Tibetan.
639 kHz
10 kW
CHINA
Fangcheng Town {防城镇}
Fangcheng District {防城区}
Fangchenggang Prefecture-Level City {防城港市}
Guangxi Zhuang Autonomous Region [Guangxi Zhuangzu Zizhiqu] {广西壮族自治区}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
Antenna height: 76 metres.
639 kHz
10 kW
CHINA
Liaoning Transmitting Station 313 {辽宁313台}
Baowei Village {保卫村}
Caohe Subdistrict {草河街道}
Fengcheng City {凤城市}
Dandong Prefecture-Level City {丹东市}
Liaoning Province {辽宁省}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
639 kHz
3 kW
CHINA
Fujian Transmitting Station 304 {福建304台}
Houshanding {后山顶}
Ruiyun {瑞云}
Fuqing City {福清市}
Fuzhou Prefecture-Level City {福州市}
Fujian Province {福建省}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
May 2017
639 kHz
1 kW
CHINA
Shiquanhe Town {狮泉河镇} [Sêngêzangbo] {སེང་གེ་ཁ་འབབ་}
Gar County {སྒར་རྫོང་།} [Ga'er] {噶尔县}
Ngari Prefecture {མངའ་རིས་ས་ཁུལ།} [Ali] {阿里地区}
Xizang Autonomous Region {西藏自治区} [Tibet] {བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས།}
Xizang Radio and TV Station, Tibetan Radio (Xīzàng Guǎngbō Diànshì Tái, Zàngyǔ Guǎngbō) {西藏广播电视台藏语广播} / {བོད་ལྗོངས་*བརྙན་འཕྲིན་ལས་ཁུངས། བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན།}
2100-1805 (off air Tues 0600-1000)
Language: Tibetan.
639 kHz
1 kW
CHINA
Sichuan Relay Station 532 {四川532台}
Hebashe Village {河坝社村}
Garzê Town {དཀར་མཛེས་} [Ganzi] {甘孜镇}
Ganzi County {དཀར་མཛེས་རྫོང་} [Garzê] {甘孜县}
Ganzi Tibetan Autonomous Prefecture {དཀར་མཛེས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་} [Garzê] {甘孜藏族自治州}
Sichuan Province {四川省}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
639 kHz
1 kW
CHINA
Zimu Zong {孜木宗}
Gongbo'gyamda Town {ཀོང་པོ་རྒྱ་མདའ་} [Gongbujiangda] {工布江达镇}
Gongbo'gyamda County {ཀོང་པོ་རྒྱ་མདའ་རྫོང་} [Gongbujiangda] {工布江达县}
Nyingtri Prefecture {ཉིང་ཁྲི་ས་ཁུལ་} [Linzhi Diqu] {林芝地区}
Xizang Autonomous Region {西藏自治区} [Tibet] {བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས།}
Xizang Radio and TV Station, Tibetan Radio (Xīzàng Guǎngbō Diànshì Tái, Zàngyǔ Guǎngbō) {西藏广播电视台藏语广播} / {བོད་ལྗོངས་*བརྙན་འཕྲིན་ལས་ཁུངས། བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན།}
2100-1805 (off air Tues 0600-1000)
Language: Tibetan.
639 kHz
50 kW
CHINA
Guangxi Transmitting Station 240 {广西240台}
Xiao Songlin {小松林}
Shizi Ling {狮子岭}
Dingjiang Town {定江镇}
Lingchuan County {灵川县}
Guilin Prefecture-Level City {桂林市}
Guangxi Zhuang Autonomous Region [Guangxi Zhuangzu Zizhiqu] {广西壮族自治区}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
Antenna height: 152 metres.
639 kHz
10 kW
CHINA
Xinjiang Relay Station 761 {新疆761台}
Yizhou District {伊州区} [Iwirghol] {ئىۋىرغول نارايونى‎}
Hami Prefecture-Level City {哈密市} [Kumul] {قۇمۇل شەھىرى‎}
Xinjiang Uighur Autonomous Region {شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى} [Xinjiang Weiwu'er Zizhiqu] {新疆维吾尔自治区}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
Sep 2009
639 kHz
1 kW
CHINA
Xinjiang Transmitting Station 8116 {新疆8116台}
Hoboksar Mongol Autonomous County [Hebukesai'er] {和布克赛尔蒙古自治县}
Tacheng Prefecture {塔城地区 } [Tarbagatay] {تارباغاتاي ۋىلايىتى}
Xinjiang Uighur Autonomous Region {شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى‎} [Xinjiang Weiwu'er Zizhiqu] {新疆维吾尔语自治区}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
639 kHz
10 kW
CHINA
Jingzhou District {荆州区}
Jingzhou Prefecture-Level City {荆州市}
Hubei Province {湖北省}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
Antenna height: 76 metres.
639 kHz
1 kW
CHINA
Xinjiang Transmitting Station 8106 {新疆8106台}
Kuche County {库车县} [Kuqa] {كۇچار ناھىيىسى‎}
Aksu Prefecture {ئاقسۇ ۋىلايىتى‎} [Akesu Diqu] {阿克苏地区}
Xinjiang Uighur Autonomous Region {شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى‎} [Xinjiang Weiwu'er Zizhiqu] {新疆维吾尔语自治区}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
639 kHz
1 kW
CHINA
Quxar Town {ཆུ་ཤར་} [Quxia] {曲下镇}
Lhazê County {ལྷ་རྩེ་རྫོང་།} [Lazi] {拉孜县}
Xigazê Prefecture Level City {གཞིས་ཀ་རྩེ་གྲོང་ཁྱེར།} [Rikaze] {日喀则市}
Xizang Autonomous Region {西藏自治区} [Tibet] {བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས།}
Xizang Radio and TV Station, Tibetan Radio (Xīzàng Guǎngbō Diànshì Tái, Zàngyǔ Guǎngbō) {西藏广播电视台藏语广播} / {བོད་ལྗོངས་*བརྙན་འཕྲིན་ལས་ཁུངས། བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན།}
2100-1805 (off air Tues 0600-1000)
Language: Tibetan.
639 kHz
50 kW
CHINA
Guangxi Transmitting Station 238 {广西238台}
Huangtu Village {黄土村}
Changtang Town {长塘镇}
Liubei District {柳北区}
Liuzhou Prefecture-Level City {柳州市}
Guangxi Zhuang Autonomous Region [Guangxi Zhuangzu Zizhiqu] {广西壮族自治区}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
Antenna height: 152 metres.
639 kHz
1 kW
CHINA
Mainling County {སྨན་གླིང་རྫོང་།} [Milin] {米林县}
Nyingchi Prefecture-Level City {ཉིང་ཁྲི་གྲོང་ཁྱེར།} [Linzhi] {林芝市}
Xizang Autonomous Region {西藏自治区} [Tibet] {བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས།}
Xizang Radio and TV Station, Tibetan Radio (Xīzàng Guǎngbō Diànshì Tái, Zàngyǔ Guǎngbō) {西藏广播电视台藏语广播} / {བོད་ལྗོངས་*བརྙན་འཕྲིན་ལས་ཁུངས། བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན།}
2100-1805 (off air Tues 0600-1000)
Language: Tibetan.
639 kHz
1 kW
CHINA
Markam County {སྨར་ཁམས་རྫོང་།} [Mangkang] {芒康县}
Chamdo Prefecture {ཆབ་མདོ་ས་ཁུལ།} [Changdu] {昌都}
Xizang Autonomous Region {西藏自治区} [Tibet] {བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས།}
Xizang Radio and TV Station, Tibetan Radio (Xīzàng Guǎngbō Diànshì Tái, Zàngyǔ Guǎngbō) {西藏广播电视台藏语广播} / {བོད་ལྗོངས་*བརྙན་འཕྲིན་ལས་ཁུངས། བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན།}
2100-1805 (off air Tues 0600-1000)
Language: Tibetan.
639 kHz
10 kW
CHINA
Lilu Township {李炉乡}
Meihekou City {梅河口市}
Tonghua Prefecture-Level City {通化市}
Jilin Province {吉林省}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
Antenna height: 76 metres.
639 kHz
1 kW
CHINA
Nagarzê County {སྣ་དཀར་རྩེ་རྫོང་།} [Langkazi] {浪卡子县}
Shannan Prefecture-Level City {山南市} [Lhoka] {ལྷོ་ཁ་གྲོང་ཁྱེར།}
Xizang Autonomous Region {西藏自治区} [Tibet] {བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས།}
Xizang Radio and TV Station, Chinese News and General Radio (Xīzàng Guǎngbō Diànshì Tái, Hànyǔ Xīnwén Zōnghé Guǎngbō) {西藏广播电视台汉语新闻综合广播}
2000-1800 (off air Tues 0600-1000)
Language: Chinese.
639 kHz
1 kW
CHINA
Nagqu County {ནག་ཆུ་རྫོང་།} [Naqu] {那曲县}
Nagqu Prefecture {ནག་ཆུ་ས་ཁུལ།} [Naqu] {那曲地区}
Xizang Autonomous Region {西藏自治区} [Tibet] {བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས།}
Xizang Radio and TV Station, Tibetan Radio (Xīzàng Guǎngbō Diànshì Tái, Zàngyǔ Guǎngbō) {西藏广播电视台藏语广播} / {བོད་ལྗོངས་*བརྙན་འཕྲིན་ལས་ཁུངས། བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན།}
2100-1805 (off air Tues 0600-1000)
Language: Tibetan.
639 kHz
10 kW
CHINA
Guangxi Transmitting Station 101 {广西101台}
Shifu Subdistrict {石埠街道}
Xixiangtang District {西乡塘区}
Nanning Prefecture-Level City {南宁市}
Guangxi Zhuang Autonomous Region [Guangxi Zhuangzu Zizhiqu] {广西壮族自治区}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
Jan 2006
Sep 2021
639 kHz
3 kW
CHINA
Changzhu Town {昌珠镇}
Nedong District {སྣེ་གདོང་ཆུས།} [Naidong] {乃东区}
Shannan Prefecture-Level City {山南市} [Lhoka] {ལྷོ་ཁ་གྲོང་ཁྱེར།}
Xizang Autonomous Region {西藏自治区} [Tibet] {བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས།}
Xizang Radio and TV Station, Tibetan Radio (Xīzàng Guǎngbō Diànshì Tái, Zàngyǔ Guǎngbō) {西藏广播电视台藏语广播} / {བོད་ལྗོངས་*བརྙན་འཕྲིན་ལས་ཁུངས། བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན།}
2100-1805 (off air Tues 0600-1000)
Language: Tibetan.
639 kHz
1 kW
CHINA
Nyalam County {གཉའ་ལམ་རྫོང་།} [Nielamu] {聂拉木县}
Xigazê Prefecture-Level City {གཞིས་ཀ་རྩེ་གྲོང་ཁྱེར།} [Rikaze, Shigatse] {日喀则}
Xizang Autonomous Region {西藏自治区} [Tibet] {བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས།}
Xizang Radio and TV Station, Chinese News and General Radio (Xīzàng Guǎngbō Diànshì Tái, Hànyǔ Xīnwén Zōnghé Guǎngbō) {西藏广播电视台汉语新闻综合广播}
2000-1800 (off air Tues 0600-1000)
Language: Chinese.
639 kHz
1 kW
CHINA
Bayi Subdistrict {八一街道/བྲག་ཡིབ་གྲོང་}
Bayi District {巴宜区/བྲག་ཡིབ་ཆུས།}
Nyingchi Prefecture {ཉིང་ཁྲི་ས་ཁུལ་} [Linzhi] {林芝}
Xizang Autonomous Region {西藏自治区} [Tibet] {བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས།}
Xizang Radio and TV Station, Tibetan Radio (Xīzàng Guǎngbō Diànshì Tái, Zàngyǔ Guǎngbō) {西藏广播电视台藏语广播} / {བོད་ལྗོངས་*བརྙན་འཕྲིན་ལས་ཁུངས། བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན།}
2100-1805 (off air Tues 0600-1000)
Language: Tibetan.
639 kHz
10 kW
CHINA
Liaoning Relay Station 315 {辽宁315台}
Liulihe {六里河}
Liaohe Subdistrict {辽河街道}
Shuangtaizi District {双台子区}
Panjin Prefecture-Level City {盘锦市}
Liaoning Province {辽宁省}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
Antenna height: 90 metres.
639 kHz
10 kW
CHINA
Pengyang County {彭阳县}
Guyuan Prefecture-Level City {固原市}
Ningxia Hui Autonomous Region [Ningxia Huizu Zizhiqu] {宁夏回族自治区}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
639 kHz
10 kW
CHINA
Pingxiang Town {凭祥镇}
Pingxiang City {凭祥市}
Chongzuo Prefecture-Level City {崇左市}
Guangxi Zhuang Autonomous Region {广西壮族自治区}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
Antenna height: 76 metres.
639 kHz
1 kW
CHINA
Qianjiang District {黔江区}
Chongqing Municipality {重庆市}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
639 kHz
10 kW
CHINA
Mahu Village {马湖村}
Hengche Town {横车镇}
Qichun County {蕲春县}
Huanggang Prefecture-Level City {黄冈市}
Hubei Province {湖北省}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
Transmitter: Harris DX-10.
Antenna height: 96 metres.
Jun 2017
639 kHz
1 kW
CHINA
Xinjiang Transmitting Station 2074 {新疆2074台}
Qinggil County {چىڭگىل ناھىيىسى‎} [Qinghe] {青河县}
Altay Prefecture {ئالتاي ۋىلايىتى} [Aletai Diqu] {阿勒泰地区}
Xinjiang Uighur Autonomous Region {شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى‎} [Xinjiang Weiwu'er Zizhiqu] {新疆维吾尔语自治区}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
639 kHz
CHINA
Qonggyai County {འཕྱོངས་རྒྱས་རྫོང་།} [Qiongjie] {琼结县}
Shannan Prefecture-Level City {山南市} [Lhoka] {ལྷོ་ཁ་གྲོང་ཁྱེར།}
Xizang Autonomous Region {西藏自治区} [Tibet] {བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས།}
Xizang Radio and TV Station, Tibetan Radio (Xīzàng Guǎngbō Diànshì Tái, Zàngyǔ Guǎngbō) {西藏广播电视台藏语广播} / {བོད་ལྗོངས་*བརྙན་འཕྲིན་ལས་ཁུངས། བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན།}
2100-1805 (off air Tues 0600-1000)
Language: Tibetan.
Also listed on 594 kHz.
Status not yet confirmed.
639 kHz
1 kW
CHINA
Xinjiang Transmitting Station 8105 {新疆8105台}
Ruoqiang County {若羌县} [Qarkilik] {چاقىلىق ناھىيىسى}
Bayingolin Mongol Autonomous Prefecture {بايىنغولىن موڭغۇل ئاپتونوم ئوبلاستى} [Bayinguole Menggu Zizhizhou] {巴音郭楞蒙古自治州}
Xinjiang Uighur Autonomous Region {شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى‎} [Xinjiang Weiwu'er Zizhiqu] {新疆维吾尔语自治区}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
Sep 2009
639 kHz
1 kW
CHINA
Rutog County {རུ་ཐོག་རྫོང་།} [Ritu] {日土县}
Ngari Prefecture {མངའ་རིས་ས་ཁུལ།} [Ali] {阿里地区}
Xizang Autonomous Region {西藏自治区} [Tibet] {བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས།}
Xizang Radio and TV Station, Chinese News and General Radio (Xīzàng Guǎngbō Diànshì Tái, Hànyǔ Xīnwén Zōnghé Guǎngbō) {西藏广播电视台汉语新闻综合广播}
2000-1800 (off air Tues 0600-1000)
Language: Chinese.
639 kHz
CHINA
Sangri County {桑日县/ཟངས་རི་རྫོང་།}
Shannan Prefecture-Level City {山南市} [Lhoka] {ལྷོ་ཁ་གྲོང་ཁྱེར།}
Xizang Autonomous Region {西藏自治区} [Tibet] {བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས།}
Xizang Radio and TV Station, Tibetan Radio (Xīzàng Guǎngbō Diànshì Tái, Zàngyǔ Guǎngbō) {西藏广播电视台藏语广播} / {བོད་ལྗོངས་*བརྙན་འཕྲིན་ལས་ཁུངས། བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན།}
2100-1805 (off air Tues 0600-1000)
Language: Tibetan.
Also listed on 594 kHz.
639 kHz
1 kW
CHINA
Xinjiang Transmitting Station 8107 {新疆8107台}
Shache County {莎车县} [Yarkand, Yarkant] {يەكەن ناھىيىسى}
Kashgar Prefecture [Qeshqer] {قەشقەر ۋىلايىتى} [Kashi] {喀什地区}
Xinjiang Uighur Autonomous Region {شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى‎} [Xinjiang Weiwu'er Zizhiqu] {新疆维吾尔语自治区}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
Sep 2009
639 kHz
1 kW
CHINA
Heju Village {贺咀村}
Shangzhou District {商州区}
Shangluo Prefecture-Level City {商洛市}
Shaanxi Province {陕西省}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
Language: Chinese.
Reportedly operates daytime only.
639 kHz
10 kW
CHINA
Shanmen Town {山门镇}
Tiedong District {铁东区}
Shuangliao City {双辽市}
Siping Prefecture-Level City {四平市}
Jilin Province {吉林省}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
Antenna height: 76 metres.
639 kHz
1 kW
CHINA
Sog County {སོག་རྫོང་} [Suo Xian] {索县}
Nagqu Prefecture {ནག་ཆུ་ས་ཁུལ།} [Naqu] {那曲地区}
Xizang Autonomous Region {西藏自治区} [Tibet] {བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས།}
Xizang Radio and TV Station, Chinese News and General Radio (Xīzàng Guǎngbō Diànshì Tái, Hànyǔ Xīnwén Zōnghé Guǎngbō) {西藏广播电视台汉语新闻综合广播}
2000-1800 (off air Tues 0600-1000)
Language: Chinese.
639 kHz
10 kW
CHINA
Nanjiao Subdistrict {南郊街道}
Zengdu District {曾都区}
Suizhou Prefecture-Level City {随州市}
Hubei Province {湖北省}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
Language: Chinese.
639 kHz
10 kW
CHINA
Chadao Village {岔道村}
Kaiping Town {开平镇}
Kaiping District {开平区}
Tangshan Prefecture-Level City {唐山市}
Hebei Province {河北省}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
Sep 2007
639 kHz
50 kW
CHINA
Transmitter Hall 4 {4号机房}
Yajingli {雅敬里}
Dazhigu Subdistrict {大直沽街道}
Hedong District {河东区}
Tianjin Municipality {天津市}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
Sep 2007
639 kHz
1 kW
CHINA
Tingri County [Dhringgri] {དིང་རི་རྫོང་།་} [Dingri] {定日县}
Xigazê Prefecture Level City {གཞིས་ཀ་རྩེ་གྲོང་ཁྱེར།} [Rikaze] {日喀则}
Xizang Autonomous Region {西藏自治区} [Tibet] {བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས།}
Xizang Radio and TV Station, Tibetan Radio (Xīzàng Guǎngbō Diànshì Tái, Zàngyǔ Guǎngbō) {西藏广播电视台藏语广播} / {བོད་ལྗོངས་*བརྙན་འཕྲིན་ལས་ཁུངས། བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན།}
2100-1805 (off air Tues 0600-1000)
Language: Tibetan.
Antenna height: 100 metres.
639 kHz
10 kW
CHINA
Changliu Village {长流村}
Huantong Township {环通乡}
Dongchang District {东昌区}
Tonghua Prefecture-Level City {通化市}
Jilin Province {吉林省}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
639 kHz
1 kW
CHINA
Sichuan Relay Station 534 {四川534台}
Xiangcheng County {乡城县} [Chagtreng] {ཕྱག་འཕྲེང་རྫོང་}
Garzê Tibetan Autonomous Prefecture {དཀར་མཛེས་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་} [Ganzi Zangzu Zizhiqu] {甘孜藏族自治州}
Sichuan Province {四川省}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
639 kHz
10 kW
CHINA
Pangongci {庞公祠}
Xiangcheng District {襄城区}
Xiangyang Prefecture-Level City {襄阳市}
Hubei Province {湖北省}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
639 kHz
3 kW
CHINA
Samzhubzê District {བསམ་འགྲུབ་རྩེ་ཆུས།} [Sangzhuzi Qu] {桑珠孜区}
Xigazê Prefecture Level City {གཞིས་ཀ་རྩེ་གྲོང} [Rikaze, Shigatse] {日喀则}
Xizang Autonomous Region {西藏自治区} [Tibet] {བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས།}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
639 kHz
1 kW
CHINA
Xinjiang Transmitting Station 8117 {新疆8117台}
Xinyuan County {新源县} [Künes] {كۈنەس}
Ili Kazakh Autonomous Prefecture {ئىلى قازاق ئاپتونوم ۋىلايىتى} [Yili Hasake Zizhizhou] {伊犁哈萨克自治州}
Xinjiang Uighur Autonomous Region {شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى‎} [Xinjiang Weiwu'er Zizhiqu] {新疆维吾尔语自治区}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
639 kHz
1 kW
CHINA
Sichuan Transmitting Station 526 {四川526台}
Mujia Village {穆家村}
Daxing Town {大兴镇}
Yucheng District {雨城区}
Ya'an Prefecture-Level City {雅安市}
Sichuan Province {四川省}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
639 kHz
10 kW
CHINA
Rubinggang Village {如丙岗村}
Yadong County {亚东县} [Dromo] {གྲོ་མོ་རྫོང་།}
Xigazê Prefecture Level City {གཞིས་ཀ་རྩེ་གྲོང་ཁྱེར།} [Rikaze] {日喀则}
Xizang Autonomous Region {西藏自治区} [Tibet] {བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས།}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
639 kHz
10 kW
CHINA
Qianying Village {前营村}
Xinxing Town {新兴镇}
Tinghu District {亭湖区}
Yancheng Prefecture-Level City {盐城市}
Jiangsu Province {江苏省}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
Due to move to new site at Qianying Cun {前营村}
Antenna height: 120 metres.
639 kHz
10 kW
CHINA
Dongshengyong Town {东盛涌镇}
Longjing City {龙井市} [Rungjing} {룡정시}
Yanji City area {延吉市} [Yeongil] {연길시}
Yanbian Korean Autonomous Prefecture {연변조선족자치주} [Yanbian Chaoxianzu Zizhizhou] {延边朝鲜族自治州}
Jilin Province {吉林省}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
Antenna height: 76 metres.
639 kHz
CHINA
Guangxi Transmitting Station 231 {广西231台}
Yizhou City {宜州市}
Hechi Prefecture-Level City {河池市}
Guangxi Zhuang Autonomous Region {广西壮族自治区}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
639 kHz
50 kW
CHINA
Guangxi Transmitting Station 241 {广西241台}
Hemu Village {和睦村}
Yuzhou District {玉州区}
Yulin Prefecture-Level City {玉林市}
Guangxi Zhuang Autonomous Region [Guangzi Zhuangzu Zizhiqu] {广西壮族自治区}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
Antenna height: 152 metres.
639 kHz
1 kW
CHINA
Xia Chayu Town {下察隅镇}
Zayü County {རྫ་ཡུལ་རྫོང་།} [Chayu] {察隅县}
Nyingchi Prefecture {ཉིང་ཁྲི་ས་ཁུལ} [Linzhi Diqu] {林芝地区}
Xizang Autonomous Region {西藏自治区} [Tibet] {བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས།}
Xizang Radio and TV Station, Chinese News and General Radio (Xīzàng Guǎngbō Diànshì Tái, Hànyǔ Xīnwén Zōnghé Guǎngbō) {西藏广播电视台汉语新闻综合广播}
2000-1800 (off air Tues 0600-1000)
Language: Chinese.
639 kHz
CHINA
Hebei Transmitting Station 109 {河北109台}
Xuanhua District {宣化区}
Zhangjiakou Prefecture-Level City {张家口市}
Hebei Province {河北省}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
639 kHz
3 kW
CHINA
Fujian Transmitting Station 505 {福建505台}
Xiyuan Village {溪园村}
Shenqiao Town {深桥镇}
Zhao'an County {诏安县}
Zhangzhou Prefecture-Level City {漳州市}
Fujian Province {福建省}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
Antenna height: 76 metres.
639 kHz
1 kW
CHINA
Xinjiang Transmitting Station 8113 {新疆8113台}
Zhaosu County {昭苏县} [Mongolküre}
Ili Kazakh Autonomous Prefecture {ئىلى قازاق ئاپتونوم ۋىلايىتى} [Yili Hasake Zizhizhou] {伊犁哈萨克自治州}
Xinjiang Uighur Autonomous Region {شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى‎} [Xinjiang Weiwu'er Zizhiqu] {新疆维吾尔语自治区}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
639 kHz
1 kW
CHINA
Zhongning City {中宁市}
Zhongwei Prefecture-Level City {中卫市}
Ningxia Hui Autonomous Region [Ningxia Huizu Zizhiqu] {宁夏回族自治区}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
639 kHz
10 kW
CHINA
Muhejing {木河迳}
Gangkou Town {港口镇}
Zhongshan Prefecture-Level City {中山市}
Guangdong Province {广东省}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
639 kHz
250 kW
CYPRUS
Lady's Mile
Zakaki {Σακάκι}
Limassol {Λεμεσός}
Al-Arabiya FM / BBC Worl Service
0500-0530, 1500-1530, 1900-2100
Carries BBC Arabic special service in Arabic for Gaza 0500-0530, 1500-1530.
Language: Arabic.
Four-mast directional antenna array, azimuth 180°.
Jun 2012
Jan 2023
639 kHz
50 kW
Kohima {कोहिमा}
Nagaland {नागालैंड}
All India Radio Kohima (AIR Kohima / Akashvani Kohima) {आकाशवाणी}
0000-0520, 0700-0900, 0930-1600/1630/1700
Languages: Angami, Ao, Chakhesang, Chang, English, Hindi, Khiamniungan, Konyak, Kuki, Lota, Nagamese, Phom, Rengma, Sangtam, Sema, Yimchunger, Zeliang.
Transmitter: Thales TMW 2100.
Sep 2010
Jan 2022
639 kHz
400 kW
IRAN
Bonab {بناب}
Bonab County {شهرستان بناب}
East Azerbayjan Province [Azarbaijan-e Sharqi] {آذربایجان شرقی}
Islamic Republic of Iranian Broadcasting (IRIB), Pars Today (External Service) {صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران‎}
0420-0520, 1320-1620, 1820-1920
Languages: Kurdish (0420-0520, 1320-1620), Turkish (1820-1920).
Sep 2020
639 kHz
5 kW
JAPAN
Mihara {美原}
Hakodate City {函館市}
Oshima Subprefecture {渡島総合振興局}
Hokkaido {北海道}
Sapporo TV Hoso (STV / JOVK)
24h
Language: Japanese.
Relays JOWF Sapporo 1440 kHz.
Sep 2017
Aug 2022
639 kHz
5 kW
JAPAN
Kamishiraki {上白木}
Kozaki {神崎}
Oita City {大分市}
Oita Prefecture {大分県}
NHK-1 (JOIP) {NHK第1放送}
24h
Language: Japanese.
May 2012
Apr 2021
639 kHz
10 kW
JAPAN
Miyatake {宮竹}
Shizuoka City {静岡市}
Shizuoka Prefecture {静岡県}
NHK-2 (JOPB) {NHK第2放送}
2100-1540 (Sun -1545)
Language: Japanese including foreign language lessons. News in foreign languages: Chinese (Mon-Fri 0400-0415, Sat/Sun 0400-0410), English (Mon-Fri 0430-0445, Sat/Sun 0500-0510), Indonesian (Mon-Fri 1340-1350), Korean (Mon-Fri 0415-0430, Sat/Sun 0440-0450), Portuguese (Mon-Fri 0900-0910, Sat/Sun 1400-1410), Russian (Mon-Fri 0510-0520), Spanish (Mon-Fri 0500-0510, Sat/Sun 0450-0500), Thai (Mon-Fri 1350-1400) Vietnamese (Mon-Fri 1330-1340).
Sep 2017
Jun 2022
639 kHz
400 kW
MYANMAR (BURMA)
Pyin U Lwin {ပြင်ဦးလွင်‌} [Maymyo] {မေမြို့}
Mandalay Division {မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး}
Thazin Radio {သဇင် ရေဒီယို}
2330-0200, 0430-0800, 0930-1500
Languages: Burmese, English.
Oct 2022
Feb 2022
639 kHz
100 kW
OMAN
Mahdah {محضة}
Al-Buraimi Governorate {البريمي‎}
Radio of the Sultanate of Oman, General Programme {إذاعــة سلـطنة عمان الإذاعة العامة‎}
24h
Language: Arabic.
Two-mast directional antenna array.
Jul 2023
Nov 2022
639 kHz
100 kW
Landhi {لانڈھی}
Karachi {کراچی}
Sindh {سندھ}
Pakistan Broadcasting Corporation (PBC, Radio Pakistan), Current Affairs Programme {ریڈیو پاکستان}
0200-0400, 1300-1800
Languages: English, Urdu.
639 kHz
1 kW
PHILIPPINES
Batac City
Ilocos Norte Province
Luzon
DZRL-AM / Radio Philippine Network (RPN) "Radyo Ronda"
-0710
Languages: English, Ilocano, Tagalog.
Mar 2007
639 kHz
5 kW
PHILIPPINES
Koronadal City [Marbel]
South Cotabato Province
Mindanao
DXKR-AM / Radio Mindanao Network (RMN Marbel)
Languages: Cebuano, English, Tagalog.
Jul 2009
639 kHz
10 kW
Ban Pratu Khong {บ้านประตูโขง}
Chiang Mai - Lamphun Superhighway
Ban Klang {บ้านกลาง}
Mueang Lamphun District {อ.เมืองลำพูน}
Lamphun Province {จ.ลำพูน}
Sor. Wor. Thor. {สวท.เชียงใหม่}-- Sathani Witthayu Krachaisiang Haeng Prathet Thai, Changwat Chiang Mai (Radio Thailand Chiang Mai, Government Public Relations Department) {สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์}
2200-1700
Language: Thai.
The transmitter is located in Lamphun Province and carries programming from Radio Thailand Chiang Mai, including relays of Radio Thailand Bangkok 819 or 891 kHz.
Transmitter: Nautel.
Stereo.
FM: 93.25 & 98.0 MHz.
Antenna height: 50 metres.
Feb 2024
Feb 2022
648 kHz     (462.64 metres) Top
648 kHz
2 kW
AUSTRALIA
Binduli
Kalgoorlie
Goldfields-Esperance Region
Western Australia
Australian Broadcasting Corporation (6GF / ABC Local Radio, Goldfields)
24h
Language: English.
Antenna height: 123 metres.
Transmitter: Nautel.
Sep 2021
Oct 2021
648 kHz
10 kW
AUSTRALIA
Manilla
Tamworth
New South Wales
Australian Broadcasting Corporation (2NU / ABC Local Radio, New England North West)
24h
Language: English.
Antenna height: 171 metres.
May 2017
Feb 2022
648 kHz
1 kW
CHINA
Bincheng District {滨城区}
Binzhou Prefecture-Level City {滨州市}
Shandong Province {山东省}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
Jan 2021
648 kHz
10 kW
CHINA
Jilin Transmitting Station 661 {吉林661台}
Xinlicheng Town {新立城镇}
Nanguan District {南关区}
Changchun Subprovincial City {长春市}
Jilin Province {吉林省}
Changchun Radio and TV Station, Children's and Elderly Life Radio (Chángchūn Guǎngbō Diànshì Tái, Shào'er yǔ Lǎonián Shēnghuó Guǎngbō) {长春广播电视台长少儿与老年生活广播}
24h
Language: Chinese.
Status not recently confirmed, and possibly now INACTIVE. Last confirmed active in Sep 2007.
Sep 2007
648 kHz
3 kW
CHINA
Liaoning Transmitting Station 329 {辽宁329台}
Shuangta District {双塔区}
Chaoyang Prefecture-Level City {朝阳市}
Liaoning Province {辽宁省}
Chaoyang Radio and TV Station, Economic Radio (Cháoyáng Guǎngbō Diànshì Tái, Jīngjì Shēnghuó Guǎngbō) {朝阳广播电视台经济广播}
1955-1600
Language: Chinese.
Status not recently confirmed.
648 kHz
1 kW
CHINA
Lijiaping Village {黎家坪村}
Huliao Town {湖寮镇}
Dabu County {大埔县}
Meizhou Prefecture-Level City {梅州市}
Guangdong Province {广东省}
Guangdong Radio and TV Station, News Radio (Guǎngdōng Guǎngbō Diànshì Tái, Xīnwén Guǎngbō) {广东广播电视台新闻广播}
24h (off air Tues 0015-0355)
Language: Chinese.
648 kHz
50 kW
CHINA
NRTA Transmitting Station 522 {国家广播电视总局522台}
Liantang Village {莲塘村}
Xinhua Town {新华镇}
Huadu District {花都区}
Guangzhou Subprovincial City {广州市} [Canton]
Guangdong Province {广东省}
Guangdong Radio and TV Station, News Radio (Guǎngdōng Guǎngbō Diànshì Tái, Xīnwén Guǎngbō) {广东广播电视台新闻广播}
24h (off air Tues 0015-0355)
Language: Chinese.
Transmitter: Harris 3DX50.
Sep 2009
Oct 2020
648 kHz
1 kW
CHINA
Wangxiang Village {王巷村}
Ancheng Town {安成镇}
Tianjia'an District {田家庵区}
Huainan Prefecture-Level City {淮南市}
Anhui Province {安徽省}
Huainan Radio and TV Station, News and General Radio (Huáinán Guǎngbō Diànshì Tái, Xīnwén Zōnghé Guǎngbō) {淮南广播电视台新闻综合广播}
2125-1500
Language: Chinese.
//FM 101.8 MHz.
Aug 2007
648 kHz
10 kW
CHINA
Jinan Radio and TV Station Mediumwave Transmitting Station {济南广播电视台中波发射台}
Daqiao Town {大桥镇}
Tianqiao District {天桥区}
Jinan Subprovincial City {济南市}
Shandong Province {山东省}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
Jan 2021
648 kHz
10 kW
CHINA
Xinjiang Experimental Transmitting Station 6503 {6503实验台}
Kashgar City {قەشقەر شەھرى} [Kashi] {喀什市}
Kashgar Prefecture {قەشقەر ۋىلايىتى} [Kashi Diqu] {喀什地区}
Xinjiang Uighur Autonomous Region {شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى‎} [Xinjiang Weiwu'er Zizhiqu] {新疆维吾尔语自治区}
Kashgar Radio and TV Station, Chinese Language Programme (Kǎshí Guǎngbō Diànshì Tái, Hànyǔ Guǎngbō) {喀什广播电视台汉语广播}
2355-
Language: Chinese.
//FM 101.2 MHz.
Sep 2009
648 kHz
CHINA
Hongwei District {宏伟区}
Liaoyang Prefecture-Level City {辽阳市}
Liaoning Province {辽宁省}
Liaoyang Radio and TV Station, Traditional Story and Drama Radio (Liǎoyáng Guǎngbō Diànshì Tái, Píngshū Xìqǔ Guǎngbō) {辽阳广播电视台评书戏曲广播}
2030-1530
Language: Chinese.
//FM 106.0 MHz.
Status not recently confirmed, and possibly now INACTIVE.
648 kHz
10 kW
CHINA
Tiqiao {提桥}
Zhixin Village {知新村}
Pujiang Town {浦江镇}
Minhang District {闵行区}
Shanghai Municipality {上海市}
Shanghai Radio and TV Station (Shanghai PBS), Traffic Radio (Shànghǎi Guǎngbō Diànshì Tái (Shànghǎi Rénmín Guǎngbō Diàntái), Jiāotōng Guǎngbō) {上海广播电视台(上海人民广播电台)交通广播}
24h (off air Thurs 1703-2050)
Language: Chinese.
Antenna height: 124.5 metres.
//FM 105.7 MHz.
Due to relocate to new site.
May 2017
Sep 2020
648 kHz
CHINA
Wuliting {五里亭}
Yijiang District {弋江区}
Wuhu Prefecture-Level City {芜湖市}
Anhui Province {安徽省}
Anhui Broadcasting Corporation, Life Radio "Voice of the City" (Ānhuī Guǎngbō Diànshì Tái, Shēnghuó Guǎngbō "Chéngshì zhī Shēng") {安徽广播电视台生活广播“城市之声"}
2100-1800 (off air Tues 0600-0900)
Language: Chinese.
Also listed on 603 kHz.
648 kHz
1 kW
CHINA
Xiangshan County {象山县}
Ningbo Subprovincial City {宁波市}
Zhejiang Province {浙江省}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
Antenna height: 120 metres.
648 kHz
1 kW
CHINA
Lupu Town {芦浦镇}
Yuhuan County {玉环县}
Taizhou Prefecture-Level City {台州市}
Zhejiang Province {浙江省}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
Jun 2020
648 kHz
200 kW
Rau {राऊ}
Indore {इंदौर}
Madhya Pradesh {मध्य प्रदेश}
All India Radio Indore (AIR Indore A / Akashvani Indore) {आकाशवाणी}
0025-0430 (Sun -0500), 0700 (Sun 0630)-0935, 1130-1740
Languages: English, Hindi.
Power increased from 100 kW, Dec 2002.
Transmitter: Thales S7HP.
Oct 2018
Jan 2022
648 kHz
Chandi {চান্দি}
Bishnupur {বিষ্ণুপুর}
Alipore Sadar Subdivision {আলিপুর সদর মহকুমা}
South 24 Parganas District {দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা}
Kolkata area [Calcutta] {কলকাতা/कोलकाता}
West Bengal {পশ্চিমবঙ্গ/पश्चिम बंगाल}
All India Radio Kolkata (AIR Kolkata A / AIR Calcutta / Akashvani Kolkata) {आकाशवाणी}
0023-0530, 0630-1000, 1030-1740
Ex-667 kHz.
DRM service carries Vividh Bharati service from Mumbai and FM Gold Kolkata.
Transmitter: Nautel NX200.
Antenna height: 120 metres.
DRM service. See 657 kHz for details of AM service.
Dec 2021
648 kHz
5 kW
JAPAN
Toyota {豊田}
Toyama City {富山市}
Toyama Prefecture {富山県}
NHK-1 (JOIG) {NHK第1放送}
24h
Language: Japanese.
Antenna height: 108 metres.
Dec 2023
648 kHz
10 kW
JAPAN
Camp Kinser {キャンプ・キンザー}
Urasoe City {浦添市}
Naha City area {那覇市}
Okinawa Prefecture {沖縄県}
American Forces Network (AFN Okinawa / Surf 648)
24h
Language: English.
May 2013
Jun 2022
648 kHz
100 kW
Tinkune {तिनकुने}
Dhankuta {धनकुटा}
Dhankuta District {धनकुटा जिल्ला}
Dharan area {धरान}
Province No. 1
Radio Nepal {रेडियो नेपाल}
2315-1715
Languages: Nepalese, exc. Bhojpuri (1205-1210), English (0215-0230, 0815-0830, 1415-1430), Magahi (1025-1030), Maithili (1215-1230) Sanskrit (0010-0015), Sherpa (1020-1025), Tamang (1120-1125), Urdu (1210-1215).
Antenna height: 120 metres.
Sep 2010
648 kHz
10 kW
PHILIPPINES
Barangay Tangke
Talisay City
Cebu City area
Cebu Province
DYRC-AM / Manila Broadcasting Company (MBC) "Radyo Cebu", "Aksyon Radyo"
2000-1300
Languages: Cebuano, English, Tagalog.
Callsign formerly DYXR-AM.
Dec 2015
648 kHz
3 kW
PHILIPPINES
Malaybalay City
Bukidnon Province
Mindanao
DXMB-AM / Radio Mindanao Network (RMN)
2100-1600
Languages: Cebuano, English, Tagalog.
648 kHz
10 kW
PHILIPPINES
Barangay Santa Monica
Puerto Princesa City
Palawan Province
DWRM-AM / Philippine Broadcasting Service (PBS) / "Radyo Pilipinas"
2200 (Fri/Sat 2300) -1015 (Sat/Sun -0900)
Languages: English, Tagalog.
Callsign formerly DWPS-AM.
Apr 2021
648 kHz
10 kW
PHILIPPINES
Santiago City
Isabela Province
Luzon
DWRH-AM / Pacific Broadcasting System Inc. / affiliate of Manila Broadcasting Company (MBC) "DZRH"
Reportedly moved to 828 kHz.
648 kHz
2000 kW
SAUDI ARABIA
Sumaymah
Jeddah area {جدّة‎}
Makkah Region {مكة المكرمة‎}
Broadcasting Service of the Kingdom of Saudi Arabia (BSKSA, Radio Riyadh) {إذاعة البرنامج العام}
0300-2300/24h
Language: Arabic.
Reportedly now operating with reduced power.
Jul 2003
648 kHz
20 kW
TAIWAN
Tucheng District [T'u-ch'eng] {土城區}
New Taipei City [Xinbei, Hsin-pei, Hsinpei] {新北市}
(Greater Taipei area [T'ai-pei, Taibei] {臺北})
Broadcasting Corporation of China (BCC News Network / Zhōngguó Guǎngbō Gōngsī Xīnwén Wǎng, BED34) {中國廣播公司新聞網}
24h
Language: Chinese (Mandarin).
Ex-657 kHz.
May 2017
Jan 2022
648 kHz
50 kW
An Nhon Town {Thị xã An Nhơn}
Quy Nhon City area {Quy Nhơn}
Binh Dinh Province {Tỉnh Bình Định}
Voice of Vietnam (VoV-1) {Đài Tiếng nói Việt Nam}
2145-1700
Language: Vietnamese.
Antenna height: 97 metres.
Sep 2021
Jan 2022
Inactive stations 630-649 kHz Top
*630 kHz
5 kW
AMERICAN SAMOA
Tafuna
Tutuila Island
KJAL / Asia Pacific Media Ministries / District Council Of The Assemblies Of God In Asia.
INACTIVE.
Planned to move from 585 kHz, but licence was cancelled in Feb 2014.
Antenna height: 55 metres.
*630 kHz
5 kW
CHINA
Weifang Prefecture-Level City {潍坊市}
Shandong Province {山东省}
China National Radio (CNR-2/ Voice of the Economy / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Jīngjì zhī Shēng) {中央人民广播电台经济之声}
INACTIVE.
Replaced by new site at Changle.
Antenna height: 120 metres.
*630 kHz
2.5 kW
COOK ISLANDS
Radio Cook Islands (Elijah Communications)
INACTIVE.
Closed down on 5 Aug 2019.
5 kW transmitter running at half power.
Languages: English and Cook Islands Maori.
Transmitter: Nautel Ampfet 5.
*630 kHz
INDONESIA
Ciponoh District {Kecamatan Ciponoh}
Tangerang City {Kota Tangerang}
Banten Province {Propinsi Banten}
Radio Suara Minang
INACTIVE.
First noted on 630 kHz in Jan 2004. By May 2004 had moved to 648 kHz.
Apr 2019
*630 kHz
INDONESIA
Wonosari District {Kecamatan Wonosari}
Gunung Kidul Regency {Kabupaten Gunung Kidul}
Yogyakarta Special Region {Daerah Istimewa Yogyakarta}
Radio Swara Adiloka
INACTIVE.
Moved to FM 99.9 MHz. Last confirmed active on 630 kHz in Sep 2002.
Mar 2019
*630 kHz
5 kW
PHILIPPINES
Sagay City
Negros Occidental Province
DYAG-AM / Cadiz Radio & TV Network / Philippines Media Network / "AG"
INACTIVE.
Moved to 1116 kHz. Last confirmed active on 630 kHz in Mar 2001.
Ex-639 kHz.
Mar 2001
*630 kHz
500 kW
RUSSIA
Komsomolsk-na-Amure {Комсомольск-на-Амуре}
Khabarovskiy Krai {Хабаровский край}
Voice of Russia {Радио России} (RV-750)
INACTIVE.
Inactive since late 2012.
Languages: Japanese.
Directional antenna, beam 163°.
Sep 2007
*639 kHz
1 kW
CHINA
Inner Mongolia Transmitting Station 729 {内蒙古729台}
Baiyinhushuo Town {白音胡硕镇}
Horqin Right Middle Banner [Ke'erqin Youyi Zhongqi] {科尔沁右翼中旗}
Hinggan League [Xing'an Meng] {兴安盟}
Nei Menggu Autonomous Region {内蒙古自治区} [Inner Mongolia]
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
INACTIVE.
Moved to 549 kHz.
*639 kHz
3 kW
CHINA
Huangshi Daqiao {黄石大桥}
Beitang District {北塘区}
Wuxi Prefecture-Level City {无锡市}
Jiangsu Province {江苏省}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
INACTIVE.
Nov 2012
*639 kHz
10 kW
FIJI
Drasa
Lautoka
Western Division
Viti Levu
Fiji Broadcast Communications Ltd (Radio Fiji One)
INACTIVE.
Language: Fijian.
*639v kHz
0.25 kW
INDONESIA
Purwakarta Regency {Kabupaten Purwakarta}
West Java Province {Propinsi Jawa Barat}
Radio Gita Kanari Ria (Radio Kanari / PM3BHV)
INACTIVE.
Ex-648 kHz.
Noted varying 639-640 kHz, Nov 2001.
Moved to 101.2 MHz as Trend FM. Last confirmed active on 639 kHz in Feb 2004.
Dec 2007
*639 kHz
0.5 kW
JAPAN
Kawashima-kita-yama-machi {川島北山町}
Kakamigahara City [Kakamihara] {各務原市}
(Gifu City area) {岐阜市}
Gifu Prefecture {岐阜県}
Chubu Nippon Hoso (CBC) {中部日本放送}
INACTIVE.
Closed down on 31 Oct 2018 and replaced by FM 93.7 MHz.
Language: Japanese.
Relays JOAR Nagoya 1053 kHz.
*639 kHz
50 kW
KOREA (SOUTH)
Gaebong-dong {개봉동}
Guro-gu {구로구}
Seoul {서울시}
Korean Broadcasting System (KBS-1 / HLKC) {한국방송}
INACTIVE.
May 2012
*639 kHz
2 kW
NEW ZEALAND
Alexandra
Central Otago Region
Radio New Zealand, National Radio
INACTIVE.
Closed down in Apr 2019.
Language: English.
Feb 2016
*639 kHz
5 kW
PHILIPPINES
Surigao City
Surigao del Norte Province
Mindanao
Radyo Pilipino Corporation
INACTIVE.
Approved frequency, not yet in operation.
*639 kHz
75 kW
RUSSIA
Omsk {Омск}
Omskaya Oblast {Омская область}
VGTRK Radio Rossii {Радио России} (RV-49)
INACTIVE.
Closed down on 1 Feb 2015.
Carried regional programme "GTRK Irtysh" at times.
Antenna height: 130 metres.
*639 kHz
10 kW
Na San Administrative Centre {ศูนย์ราชการนาสาร}
Na San {นาสาร}
Phra Phrom District {อ.พระพรหม}
Nakhon Si Thammarat Province {จ.นครศรีธรรมราช}
Sor. Wor. Thor. {สวท.} -- Sathani Witthayu Krachaisiang Haeng Prathet Thai (Radio Thailand, Government Public Relations Department) {สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์}
INACTIVE.
Reportedly closed down, early Apr 2021. Last confirmed active in Feb 2020.
Feb 2020 noted with reduced hours or operating intermittently.
Language: Thai.
Authorised power is 20 kW.
Transmitter: KK 13-78S.
FM: 93.5 MHz.
Antenna height: 117 metres.
Feb 2020
*640 kHz
10 kW
Vientiane [Wiengchan] {ວຽງຈັນ}
Vientiane City Radio Station {ສະຖານີ ວິທະຍຸ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ}
INACTIVE.
Ex-702 kHz.
INACTIVE since mid-2008. Last confirmed active in Dec 2007.
Feb 2014
*648 kHz
10 kW
AMERICAN SAMOA
Leone
Tutuila Island
WVUV (South Seas Broadcasting Inc. / "WVUV 650")
INACTIVE.
Planned to move to 720 kHz (5 kW daytime / 2 kW nighttime) from new transmitter site.
*648 kHz
10 kW
CHINA
Shanghai Transmitting Station 806 {上海806台}
Kaixuan Lu {凯旋路}
Changning District {长宁区}
Shanghai Municipality {上海市}
Shanghai Radio and TV Station (Shanghai PBS), Traffic Radio (Shànghǎi Guǎngbō Diànshì Tái (Shànghǎi Rénmín Guǎngbō Diàntái), Jiāotōng Guǎngbō) {上海广播电视台(上海人民广播电台)交通广播}
INACTIVE.
Language: Chinese.
Antenna height: 48 metres.
Moved to new site in 2013/2014. Now serves as reserve transmitter only.
//FM 105.7 MHz.
Nov 2011
*648 kHz
INDONESIA
Ambarawa District {Kecamatan Ambarawa}
Semarang Regency {Kabupaten Semarang}
Central Java Province {Propinsi Jawa Tengah}
Radio Suara Palangan Semesti Sehati (Radio SPS)
INACTIVE.
Reportedly moved to FM 92.2 MHz. Last confirmed active on 648 kHz in Mar 2005.
Mar 2005
*648 kHz
INDONESIA
Ambon City {Kota Ambon}
Maluku Province [Moluccas] {Propinsi Maluku}
Radio Gelora Merpati
INACTIVE.
Reportedly moved to FM 101.1 MHz, but apparently inactive on both MW and FM, Feb 2009.
Feb 2009
*648 kHz
INDONESIA
Banjarmasin City {Kota Banjarmasin}
South Kalimantan Province {Propinsi Kalimantan Selatan}
Radio Pelangi
INACTIVE.
Moved to FM 94.4 MHz. Radio Nirwana (PM5FLJ), Banjarmasin, moved to FM 99.2 MHz.
Dec 2008
*648 kHz
INDONESIA
Ajibarang District {Kecamatan Ajibarang}
Banyumas Regency {Kabupaten Banyumas}
Central Java Province {Propinsi Jawa Tengah}
Radio Ajisatria (Radio Satria / PM5DXY)
INACTIVE.
Ex-702 & 1062 kHz.
Reportedly moved to FM 103.9 MHz. Last confirmed active on 648 kHz in Mar 2005.
Apr 2019
*648 kHz
INDONESIA
Jembatan Dua
Penjaringan District {Kecamatan Penjaringan}
North Jakarta City {Kota Jakarta Utara}
Jakarta
Radio Rahmat Emmanuel Ministries "Radio REM"
INACTIVE.
Last confirmed active in Apr 2019.
Languages: English, Indonesian.
Carries common programming with Radio SSK FM 107.9 MHz.
Apr 2019
Aug 2020
*648v kHz
0.5 kW
INDONESIA
Lamongan Regency {Kabupaten Lamongan}
East Java Province {Propinsi Jawa Timur}
RKPDT2 Lamongan (Suara Lamongan)
INACTIVE.
Exact form of abbreviation in ID not confirmed. Also heard on FM 93.55 MHz in May 2004. Apparently off air, May 2005 and re-activated mid-Jun 2005.
Now once again inactive; last confirmed active in Nov 2007.
Dec 2020
*648 kHz
INDONESIA
Muara Bulian District [Muarabulian] {Kecamatan Muara Bulian}
Batanghari Regency [Batang Hari] {Kabupaten Batanghari}
Jambi Province {Propinsi Jambi}
Radio Batanghari Permai (Radio BHP / PM6CJI)
INACTIVE.
Reportedly moved to FM 103.9 MHz.
*648 kHz
INDONESIA
Pancor Subdistrict {Kelurahan Pancor}
Selong District {Kecamatan Selong}
East Lombok Regency {Kabupaten Lombok Timur}
Lombok
West Nusa Tenggara Province {Propinsi Nusa Tenggara Barat}
Radio Suara Hamzanwadi (Radio Hamzanwadi / RSH)
INACTIVE.
Reportedly moved to FM 107.0 MHz in 2008. Last confirmed active on 648 kHz in Oct 2007.
Oct 2007
*648 kHz
INDONESIA
Pekalongan City {Kota Pekalongan}
Central Java Province {Propinsi Jawa Tengah}
Radio Santo Bernardus Duta Suara (Radio Bernardus / BDS Amboi)
INACTIVE.
Last confirmed active in Mar 2005.
Dec 2023
*648 kHz
INDONESIA
Prambanan District {Kecamatan Prambanan}
Klaten Regency {Kabupaten Klaten}
Central Java Province {Propinsi Jawa Tengah}
Radio Roro Djonggrang Buana Swara (RDBS / PM4BMG)
INACTIVE.
Last confirmed active in Apr 2006.
May 2023
*648 kHz
INDONESIA
Cicurug District {Kecamatan Cicurug}
Sukabumi City {Kota Sukambumi}
West Java Province {Propinsi Jawa Barat}
Radio Bestari (PM3BHA)
INACTIVE.
Reportedly moved to FM 104.4 MHz. Last confirmed active on 648 kHz in Dec 2004.
Nov 2021
*648 kHz
INDONESIA
Ciponoh District {Kecamatan Ciponoh}
Tangerang City {Kota Tangerang}
Banten Province {Propinsi Banten}
Radio Suara Minang
INACTIVE.
Last confirmed active in May 2005.
Ex-630 kHz.
May 2010
*648 kHz
Sleman Regency {Kabupaten Sleman}
Yogyakarta Special Region {Daerah Istimewa Yogyakarta}
Radio Unisia Media Umat (Radio Unisia, Universitas Islam Indonesia)
INACTIVE.
Moved to 1179 kHz. Last confirmed active on 648 kHz in Aug 2015.
Aug 2015
*648 kHz
50 kW
IRAN
Shahr-e Kord [Shahrekord] {شهرکرد}
Shahr-e Kord County {شهرستان شهرکرد}
Chaharmahal and Bakhtiari Province {چهارمحال و بختیاری}
Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB, Radio Iran) {رادیو ایران}
INACTIVE.
Moved to 558 kHz.
Directional antenna.
*648 kHz
1 kW
KOREA (SOUTH)
Boseong-gun {보성군}
South Jeolla Province [Jeollanam-do] {전라남도}
Korean Broadcasting System (KBS-1 / HLSL) {한국방송}
INACTIVE.
*648 kHz
20 kW
Kuala Lipis
Lipis District
Pahang
Radio Televisyen Malaysia (RTM), Radio Malaysia Pahang
INACTIVE.
Language: Malay.
//FM: 107.5 MHz
Not confirmed since Sep 2001, and presumed INACTIVE since 2003.
Sep 2001
*648 kHz
20 kW
Kampung Sungai Poyoh
Limbang
Limbang District
Sarawak
Radio Televisyen Malaysia (RTM), Radio Malaysia Sarawak, Sarawak FM / Limbang FM
INACTIVE.
Last confirmed active in Jun 2001.
May 2016
*648 kHz
2 kW
NEW ZEALAND
Mahia
Gisborne
Gisborne Region
New Zealand's Rhema (Rhema Media)
INACTIVE.
Moved to 684 kHz in Aug 2010.
Antenna height: 93 metres.
*648 kHz
1000 kW
RUSSIA
Razdolnoye {Раздольное}
Ussuriysk {Уссурийск}
Primorsky Kray {Приморский край}
(Vladivostok area {Владивосток}
Voice of Russia {Голос России} (Eluosi zhi Sheng {俄罗斯之声}) / Voice of America (VOA) / Radio Free Asia (RFA) (RV-445)
INACTIVE.
Closed down from April 2014.
Carried Voice of Russia in Chinese: 1000-1400.
Carried VOA in Korean: 1900-2100.
Carried RFA in Korean: 1500-1900, 2100-2200.
Directional antenna, azimuth 230 degrees.
May 2012
*648 kHz
1000 kW
TAJIKSTAN
Orzu {Орзу}
Khatlon Region {Вилояти Хатлон}
Teleradiokom
INACTIVE.
Last confirmed active in Jun 2011.
Used for relays of international radio stations.
Carried Voice of Russia in Arabic 2200-2300, Dari/Pushto 1200-1400, Farsi 1500-1700, Russian 0100-0400, 0600-0800, 1100-1200, 1400-1500, 1700-2200.
Jun 2011
*648 kHz
25 kW
Ban Nam Kliang {บ้านน้ำเกลี้ยง}
Mittraphap Road [Friendship Highway] {ถ.มิตรภาพ}
Tambon Samran {ต.สำราญ}
Mueang Khon Kaen District {อ.เมืองขอนแก่น}
Khon Kaen Province {จ.ขอนแก่น}
Sor. Wor. Thor. {สวท.} -- Sathani Witthayu Krachaisiang Haeng Prathet Thai (Radio Thailand, Government Public Relations Department) {สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์}
INACTIVE.
Closed down from Apr 2021. Last confirmed active in Aug 2020.
Language: Thai.
Occasionally noted off air Sun approx 0300-0900.
Authorised power is 55 kW.
FM: 98.5 MHz.
Antenna height: 205 metres.
Mar 2023
Apr 2021
*648 kHz
10 kW
UZBEKISTAN
Samarqand [Samarkand] {Самарқанд}
Uzbekistan Radio (UZR1)
INACTIVE.
Sep 2023