1200-1223 kHz: Mediumwave Radio stations in Asia

ON THIS PAGE:

All known radio stations in Asia using 1200-1223 kHz

Frequency (kHz)
Power (kW)
Country / territory Transmitter location Name / slogan / callsign Times (UTC / GMT) Notes Date
1200kHz     (249.83 metres) Top
1200 kHz
10 kW
CHINA
Yunnan Transmitting Station 698 {云南698台}
Sajiawan {撒家湾}
Yongding Town {永定镇}
Yongren County {永仁县}
Chuxiong Yi Autonomous Prefecture {楚雄彝族自治州}
Yunnan Province {云南省}
Yunnan Radio and TV Station, Yunnan News Radio (Yúnnán Guǎngbō Diànshì Tái, Yúnnán Xīnwén Guǎngbō) {云南广播电视台云南新闻广播}
2215-1600
Language: Chinese.
Feb 2018
1206 kHz     (248.74 metres) Top
1206 kHz
5 kW
AUSTRALIA
Gungahlin
Canberra
Australian Capital Territory
2CC (Radio Canberra Pty Ltd., "Canberra's Talk Station")
24h
Language: English.
Antenna height: 61 metres.
Uses omnidirectional antenna during daytime and directional antenna at night with minimum towards 030°.
Transmitter: Nautel.
Feb 2022
1206 kHz
2 kW
AUSTRALIA
Crake Street
Ascot
Perth
Western Australia
Racing Radio (6TAB / 6BET / Racing and Wagering Western Australia, "TAB Radio")
24h
Language: English.
Horse-racing coverage.
Antenna height: 79 metres.
Feb 2015
Nov 2021
1206 kHz
1 kW
CHINA
Xinjiang Transmitting Station 2041 {新疆2041台}
Bachu County {巴楚县} [Maralbexi] {مارالبېشى ناھىيىسى}
Kashgar Prefecture {喀什地区} {قەشقەر ۋىلايىتى‎}
Xinjiang Uighur Autonomous Region {شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى} [Xinjiang Weiwu'er Zizhiqu] {新疆维吾尔自治区}
China National Radio (CNR-13 / CNR Uighur Service / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Wéiwú'ěryǔ Guǎngbō / Merkiziy xelq radiyo istansisi Uyghurche radiyo) {中央人民广播电台维吾尔语广播} / {مەركىزىي خەلق رادىيو ئىستانسىسى ئۇيغۇرچە رادىيو}
2155-1605
Language: Uighur.
Jan 2020
1206 kHz
10-25 kW
CHINA
Zhangzhuangzi Village {张庄子村}
Nanchentun Township {南陈屯乡}
Yunhe District {运河区}
Cangzhou Prefecture-Level City {沧州市}
Hebei Province {河北省}
Cangzhou Radio and TV Station, Traffic and Music Service (Cāngzhōu Guǎngbō Diànshì Tái, Jiāotōng Yīnyuè Guǎngbō) {沧州广播电视台交通音乐广播}
2200-1500
Language: Chinese.
//FM 93.8 MHz.
Sep 2007
Jan 2021
1206 kHz
10 kW
CHINA
Chenghai District {澄海区}
Shantou Prefecture-Level City {汕头市}
Guangdong Province {广东省}
Guangdong Radio and TV Station, News Radio (Guǎngdōng Guǎngbō Diànshì Tái, Xīnwén Guǎngbō) {广东广播电视台新闻广播}
24h (off air Tues 0015-0355)
Language: Chinese.
1206 kHz
1 kW
CHINA
Qinghai Transmitting Station 927 {青海927台}
Xiangride Town {香日德镇}
Dulan County {都兰县}
Haixi Mongol and Tibetan Autonomous Prefecture {海西蒙古族藏族自治州}
Qinghai Province {青海省}
Qinghai Radio and TV Station, Tibetan Radio (Qīnghǎi Guǎngbō Diànshì Tái, Zàngyǔ Guǎngbō) {青海广播电视台藏语广播} / {མཚོ་སྔོན་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན།}
2250-1600
Language: Tibetan.
1206 kHz
10 kW
CHINA
Qinghai Transmitting Station 936 {青海936台}
Gadê County {དགའ་བདེ་རྫོང་} [Gande] {甘德县}
Golog Tibetan Autonomous Prefecture {མགོ་ལོག་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་} [Guoluo Zangzu Zizhizhou] {果洛藏族自治州}
Qinghai Province {青海省}
Qinghai Radio and TV Station, Tibetan Radio (Qīnghǎi Guǎngbō Diànshì Tái, Zàngyǔ Guǎngbō) {青海广播电视台藏语广播} / {མཚོ་སྔོན་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན།}
2250-1600
Language: Tibetan.
1206 kHz
10 kW
CHINA
Zhongbao Village {中堡村}
Nanbao Township {南堡乡}
Handan County {邯郸县}
Handan Prefecture-Level City {邯郸市}
Hebei Province {河北省}
Handan Radio and TV Station, Economic and Literary Service (Hándān Guǎngbō Diànshì Tái, Jīngjì Wényì Guǎngbō) {邯郸广播电视台经济文艺广播}
2100-1600
Language: Chinese.
//FM 102.8 MHz.
1206 kHz
10 kW
CHINA
Qinghai Transmitting Station 935 {青海935台}
Henan Monggol Autonomous County {རྨ་ལྷོ་སོག་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་} [Henan Mengguzu Zizhi Xian] {河南蒙古族自治县}
Huangnan Tibetan Autonomous Prefecture {རྨ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་} [Huangnan Zangzu Zizhizhou] {黄南藏族自治州}
Qinghai Province {青海省}
Qinghai Radio and TV Station, Tibetan Radio (Qīnghǎi Guǎngbō Diànshì Tái, Zàngyǔ Guǎngbō) {青海广播电视台藏语广播} / {མཚོ་སྔོན་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན།}
2250-1600
Language: Tibetan.
1206 kHz
1 kW
CHINA
Yatang Village {鸭塘村}
Daba Town {大坝镇}
Heping County {和平县}
Heyuan Prefecture-Level City {河源市}
Guangdong Province {广东省}
Guangdong Radio and TV Station, News Radio (Guǎngdōng Guǎngbō Diànshì Tái, Xīnwén Guǎngbō) {广东广播电视台新闻广播}
24h (off air Tues 0015-0355)
Language: Chinese.
1206 kHz
10 kW
CHINA
Tuanchengshan Subdistrict {团城山街道}
Xialu District {下陆区}
Huangshi Prefecture-Level City {黄石市}
Hubei Province {湖北省}
Wuhan Radio and TV Station, Changjiang Economic Broadcasting Station (Wǔhàn Rénmín Guǎngbō Diàntái, Chángjiāng Jīngjì Guǎngbō Diàntái) {武汉广播电视台长江经济广播电台}
2100-1700
Language: Chinese.
Occasionally IDs in English as 'Changjiang Radio Economic'.
1206 kHz
10 kW
CHINA
Pingshan Town {平山镇}
Huidong County {惠东县}
Huizhou Prefecture-Level City {惠州市}
Guangdong Province {广东省}
Guangdong Radio and TV Station, News Radio (Guǎngdōng Guǎngbō Diànshì Tái, Xīnwén Guǎngbō) {广东广播电视台新闻广播}
24h (off air Tues 0015-0355)
Language: Chinese.
1206 kHz
1 kW
CHINA
Huixian City {辉县市}
Xinxiang Prefecture-Level City {新乡市}
Henan Province {河南省}
Huixian Radio and TV Station (Huīxiàn Guǎngbō Diànshì Tái) {辉县广播电视台}
Language: Chinese.
1206 kHz
1-10 kW
CHINA
Huicheng Subdistrict {会城街道}
Xinhui District {新会区}
Jiangmen Prefecture-Level City {江门市}
Guangdong Province {广东省}
Jiangmen Radio and TV Station, Voice of Travel (Jiāngmén Guǎngbō Diànshì Tái, Lǚyóu zhī Shēng) {江门广播电视台旅游之声}
2200-1600
Languages: Cantonese, Chinese (Mandarin).
1206 kHz
1 kW
CHINA
Nanzha Town {南闸镇}
Jiangyin City {江阴市}
Wuxi Prefecture-Level City {无锡市}
Jiangsu Province {江苏省}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
1206 kHz
1-10 kW
CHINA
Lichuan City {利川市}
Enshi Tujia and Miao Autonomous Prefecture {恩施土家族苗族自治州}
Hubei Province {湖北省}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
Apr 2021
1206 kHz
1 kW
CHINA
Guangxi Transmitting Station 238 {广西238台}
Huangtu Village {黄土村}
Changtang Town {长塘镇}
Liubei District {柳北区}
Liuzhou Prefecture-Level City {柳州市}
Guangxi Zhuang Autonomous Region [Guangxi Zhuangzu Zizhiqu] {广西壮族自治区}
China National Radio, Voice of Economy / China Business Radio (CNR-2 / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Jīngjì zhī Shēng) {中央人民广播电台经济之声}
2058-1600
Language: Chinese.
1206 kHz
CHINA
Hebi City No 2 Mediumwave Relay Station {鹤壁市第二中波转播台}
Hedao Village {河道村}
Liyang Town {黎阳镇}
Xun County [Xunxian] {浚县}
Hebi Prefecture-Level City {鹤壁市}
Henan Province {河南省}
Hebi Radio and TV Station, Economic Service (Hèbì Guǎngbō Diànshì Tái, Jīngjì Tái) {鹤壁广播电视台经济台}
2155-0535, 0955-1330
Language: Chinese.
1206 kHz
3 kW
CHINA
Fujian Transmitting Station 601 {福建601台}
Fuji Village {浮蔡村}
Caoxi Subdistrict {曹溪街道}
Xinluo District {新罗区}
Longyan Prefecture-Level City {龙岩市}
Fujian Province {福建省}
Fujian Media Group, Economic Broadcasting Station (Fújiàn Shěng Guǎngbō Yǐngshì Jítuán, Jīngjì Tái) {福建省广播影视集团经济台}
24h (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
1206 kHz
1 kW
CHINA
Sichuan Transmitting Station 545 {四川545台}
Nandianpo Village {南店坡村}
Fengyi Town {凤仪镇}
Mao County [Maoxian] {茂县}
Ngawa Tibetan and Qiang Autonomous Prefecture {རྔ་བ་བོད་རིགས་དང་ཆང་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་} [Aba Zangzu Qiangzu Zizhizhou] {阿坝藏族羌族自治州}
Sichuan Province {四川省}
China National Radio (Tibetan Channel, CNR-11 / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zàngyǔ Pínlǜ / Krung-dbyang mi-dmangs kun-khyab rlung-'phrin las-khungs Bod skad 'phrin lam) {中央人民广播电台藏语频率} / {ཀྲུང་དབྱང་མི་དམངས་ཀུན་ཁྱབ་རླུང་འཕྲིན་ལས་ཁུངས}
2155-1605
Language: Tibetan.
1206 kHz
5 kW
CHINA
Wenshan Zhou {文山洲}
Minhou County {闽侯县}
Fuzhou Prefecture-Level City {福州市}
Fujian Province {福建省}
Fujian People's Broadcasting Station, News & General Service (Fújiàn Rénmín Guǎngbō Diàntái, Xīnwén Zōnghé Guǎngbō) {福建人民广播电台新闻综合广播}
Language: Chinese.
Operates dusk and night-time only.
May 2017
1206 kHz
10 kW
CHINA
Lianhuatang {莲花塘}
Guli Town {谷里镇}
Jiangning District {江宁区}
Nanjing Sub-Provincial City {南京市}
Jiangsu Province {江苏省}
Jiangsu Broadcasting Corporation Story Service (Jiāngsū Guǎngbō Diànshì Zǒng Tái, Gùshi Guǎngbō) {江苏省广播电视总台故事广播}
24h
Language: Chinese.
Until 1 Jan 2014 carried Jiangsu Broadcasting Corporation Finance Service, which is now on 585 kHz.
Antenna height: 120 metres.
Jun 2017
Oct 2021
1206 kHz
10 kW
CHINA
Anning Subdistrict {安宁街道}
Xixiangtang District {西乡塘区}
Nanning Prefecture-Level City {南宁市}
Guangxi Zhuang Autonomous Region {广西}
China National Radio, Voice of Economy / China Business Radio (CNR-2 / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Jīngjì zhī Shēng) {中央人民广播电台经济之声}
2058-1600
Language: Chinese.
Mar 2021
1206 kHz
3-10 kW
CHINA
Fujian Transmitting Station 301 {福建301台}
Kuokou Village {阔口村}
Zhenhai Subdistrict {镇海街道}
Licheng District {荔城区}
Putian Prefecture-Level City {莆田市}
Fujian Province {福建省}
Identity of network carried not yet confirmed.
1206 kHz
3 kW
CHINA
Fujian Transmitting Station 701 {福建701台}
Xiayang {下洋}
Chengguan Subdistrict {城关街道}
Sanyuan District {三元区}
Sanming Prefecture-Level City {三明市}
Fujian Province {福建省}
China National Radio, Voice of Economy / China Business Radio (CNR-2 / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Jīngjì zhī Shēng) {中央人民广播电台经济之声}
2058-1600
Language: Chinese.
1206 kHz
3 kW
CHINA
Fujian Transmitting Station 805 {福建805台}
Tongtai Neighbourhood {通泰街道}
Shaowu City {邵武市}
Nanping Prefecture-Level City {南平市}
Fujian Province {福建省}
Fujian People's Broadcasting Station, News Service (Fújiàn Shěng Guǎngbō Yǐngshì Jítuán, Xīnwén Guǎngbō) {福建省广播影视集团新闻广播}
0900-1600
Language: Chinese.
1206 kHz
50 kW
CHINA
Guangdong Transmitting Station 633 {广东633台}
Tangtou {塘头}
Shiyan Subdistrict {石岩街道}
Bao'an District {宝安区}
Shenzhen Subprovincial City {深圳市}
Guangdong Province {广东省}
Guangdong Radio and TV Station, News Radio (Guǎngdōng Guǎngbō Diànshì Tái, Xīnwén Guǎngbō) {广东广播电视台新闻广播}
24h (off air Tues 0015-0355)
Language: Chinese.
Apr 2021
1206 kHz
1 kW
CHINA
Shanmen Town {山门镇}
Tiedong District {铁东区}
Shuangliao City {双辽市}
Siping Prefecture-Level City {四平市}
Jilin Province {吉林省}
Jilin Radio and TV Station, Economic Service (Jílín Guǎngbō Diànshì Tái, Jīngjì Guǎngbō) {吉林广播电视台经济广播}
24h
Language: Chinese.
Ex-1143 kHz.
1206 kHz
10 kW
CHINA
Beiwangzhuang Subdistrict {北旺庄街道}
Shuocheng District {朔城区}
Shuozhou Prefecture-Level City {朔州市}
Shanxi Province {山西省}
Shanxi Radio and TV Station, Rural Service (Shānxī Guǎngbō Diànshì Tái, Shānxī Nóngcūn Guǎngbō) {山西广播电视台山西农村广播}
2100-1600
Language: Chinese.
1206 kHz
10 kW
CHINA
Huancui District {环翠区}
Weihai Prefecture-Level City {威海}
Shandong Province {山东省}
Weihai Radio and TV Station, News Service (Wēihǎi Guǎngbō Diànshì Tái, Xīnwén Guǎngbō) {威海广播电视台新闻广播}
2125-1500
Language: Chinese.
1206 kHz
3 kW
CHINA
Fujian Transmitting Station 201 {福建201台}
Duishan Village {兑山村}
Qiaoying Subdistrict {侨英街道}
Jimei District {集美区}
Xiamen Subprovincial City {厦门市} [Amoy]
Fujian Province {福建省}
Xiamen Media Group, Music Service (Xiàmén Guǎngbō Diànshì Jítuán, Yīnyuè Guǎngbō) {厦门广播电视集团音乐广播}
2000-1735 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
//FM 90.9 MHz
May 2017
1206 kHz
10 kW
CHINA
Pangongci {庞公祠}
Xiangcheng District {襄城区}
Xiangyang Prefecture-Level City {襄阳市}
Hubei Province {湖北省}
Hubei Radio and TV Station, Women's and Children's Service "Hubei Fashion Female Radio" (Húběi Guǎngbō Diànshì Tái, Fùnǚ Értóng Píndào "Húběi Shíshàng Nǚxìng Guǎngbō") {湖北广播电视台妇女儿童频道 湖北时尚女性广播}
Language: Chinese.
1206 kHz
3 kW
CHINA
Qinghai Transmitting Station 930 {青海930台}
Xinghai County {兴海县} [Zhag'gar] {བྲག་དཀར་རྫོང་}
Hainan Tibetan Autonomous Prefecture {海南藏族自治州} [Colho] {མཚོ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ}
Qinghai Province {青海省}
Qinghai Radio and TV Station, Tibetan Radio (Qīnghǎi Guǎngbō Diànshì Tái, Zàngyǔ Guǎngbō) {青海广播电视台藏语广播} / {མཚོ་སྔོན་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན།}
2250-1600
Language: Tibetan.
1206 kHz
10 kW
CHINA
Qinghai Transmitting Station 933 {青海933台}
Bolangtan {波浪滩}
Jishi Town {积石镇}
Xunhua Salar Autonomous County {循化撒拉族自治县}
Haidong Prefecture-Level City {海东市}
Qinghai Province {青海省}
Qinghai Radio and TV Station, Tibetan Radio (Qīnghǎi Guǎngbō Diànshì Tái, Zàngyǔ Guǎngbō) {青海广播电视台藏语广播} / {མཚོ་སྔོན་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན།}
2250-1600
Language: Tibetan.
1206v kHz
200 kW
CHINA
Dongshengyong Town {东盛涌镇}
Longjing City {龙井市} [Rungjing} {룡정시}
Yanji City area {延吉市} [Yeongil] {연길시}
Yanbian Korean Autonomous Prefecture {연변조선족자치주} [Yanbian Chaoxianzu Zizhizhou] {延边朝鲜族自治州}
Jilin Province {吉林省}
Yanbian Radio and TV Station, Korean News and General Service (Yánbiān Guǎngbō Diànshì Tái, Cháoxiǎnyǔ Xīnwén Zōnghé Guǎngbō / Yeonbyeon Radio TV Bangsong-guk Joseonmal Bangsong) {延边广播电视台朝鲜语新闻综合广播} / {연변라지오TV방송국 조선말방송}
2130-1600
Language: Korean.
Sep 2017
Feb 2020
1206 kHz
1 kW
CHINA
Guangxi Transmitting Station 241 {广西241台}
Hemu Village {和睦村}
Yuzhou District {玉州区}
Yulin Prefecture-Level City {玉林市}
Guangxi Zhuang Autonomous Region [Guangzi Zhuangzu Zizhiqu] {广西壮族自治区}
China National Radio, Voice of Economy / China Business Radio (CNR-2 / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Jīngjì zhī Shēng) {中央人民广播电台经济之声}
2058-1600
Language: Chinese.
1206 kHz
1 kW
CHINA
Sichuan Transmitting Station 548 {四川548台}
Sanggar Town [Rangke] {壤柯镇}
Zamtang County {འཛམ་ཐང་} [Rangtang] {壤塘县}
Ngawa Tibetan and Qiang Autonomous Prefecture {རྔ་བ་བོད་རིགས་དང་ཆང་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་} [Aba Zangzu Qiangzu Zizhizhou] {阿坝藏族羌族自治州}
Sichuan Province {四川省}
China National Radio (Tibetan Channel, CNR-11 / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zàngyǔ Pínlǜ / Krung-dbyang mi-dmangs kun-khyab rlung-'phrin las-khungs Bod skad 'phrin lam) {中央人民广播电台藏语频率} / {ཀྲུང་དབྱང་མི་དམངས་ཀུན་ཁྱབ་རླུང་འཕྲིན་ལས་ཁུངས}
2155-1605
Language: Tibetan.
1206 kHz
1 kW
CHINA
Chikan District {赤坎区}
Zhanjiang Prefecture-Level City {湛江市}
Guangdong Province {广东省}
Guangdong Radio and TV Station, News Radio (Guǎngdōng Guǎngbō Diànshì Tái, Xīnwén Guǎngbō) {广东广播电视台新闻广播}
24h (off air Tues 0015-0355)
Language: Chinese.
Aug 2009
1206 kHz
3 kW
CHINA
Fujian Transmitting Station 505 {福建505台}
Xiyuan Village {溪园村}
Shenqiao Town {深桥镇}
Zhao'an County {诏安县}
Zhangzhou Prefecture-Level City {漳州市}
Fujian Province {福建省}
Fujian People's Broadcasting Station, News Service (Fújiàn Shěng Guǎngbō Yǐngshì Jítuán, Xīnwén Guǎngbō) {福建省广播影视集团新闻广播}
24h (off air Tues 0630-0855)
Language: Chinese.
Antenna height: 76 metres.
1206 kHz
10 kW
CHINA
Jindu Town {金渡镇}
Gaoyao City {高要市}
Zhaoqing Prefecture-Level City {肇庆市}
Guangdong Province {广东省}
Guangdong Radio and TV Station, News Radio (Guǎngdōng Guǎngbō Diànshì Tái, Xīnwén Guǎngbō) {广东广播电视台新闻广播}
24h (off air Tues 0015-0355)
Language: Chinese.
Noted May 2000 on 1200 kHz.
Jan 2006
1206 kHz
1 kW
CHINA
Zhongning City {中宁市}
Zhongwei Prefecture-Level City {中卫市}
Ningxia Hui Autonomous Region [Ningxia Huizu Zizhiqu] {宁夏回族自治区}
Ningxia Radio and TV Station, News Radio (Níngxià Guǎngbō Diànshì Tái, Xīnwén Guǎngbō) {宁夏广播电视台新闻广播}
2115-1830 (off air Tues 0630-0955)
Language: Chinese.
1206 kHz
1 kW
CHINA
Muhejing {木河迳}
Gangkou Town {港口镇}
Zhongshan Prefecture-Level City {中山}
Guangdong Province {广东省}
Guangdong Radio and TV Station, News Radio (Guǎngdōng Guǎngbō Diànshì Tái, Xīnwén Guǎngbō) {广东广播电视台新闻广播}
24h (off air Tues 0015-0355)
Language: Chinese.
1206 kHz
200 kW
Belamal
Bhawanipatna area {ଭବାନୀପାଟଣା/भवानीपटना}
Kalahandi District {କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା/कालाहांडी जिले}
Odisha [Orissa] {ଓଡ଼ିଶା?/उड़ीसा}
All India Radio Bhawanipatna (AIR Bhawanipatna / Akashvani Bhawanipatna) {आकाशवाणी}
0025-0435, 0700-0945, 1130-1735
Languages: English, Hindi, Oriya.
Transmitter: Two BEL HMB 140 units combined.
Antenna height: 122 metres.
Sep 2000
Jan 2022
1206v kHz
Padang City {Kota Padang}
West Sumatra Province {Propinsi Sumatera Barat}
Radio Suara Dikara Bawana (Dirgan Bravo / Radio DB / PM5CHL)
-1600
Language: Indonesian.
Jan 2013
1206 kHz
10 kW
IRAN
Nehbandan {نهبندان}
South Khorasan Province [Khorasan-e Junoubi] {استان خراسان جنوبی}
Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB, Regional service, "Radio Birjand" {رادیو بیرجند})
24h
Language: Farsi.
Relays Birjand 963 kHz.
Aug 2020
1206 kHz
2 kW
NEW ZEALAND
Highcliff
Dunedin
Otago Region
SENZ Radio (licensed to New Zealand Racing Board)
24h
Language: English.
Antenna height: 62 metres.
Jul 2021
1206 kHz
15-20 kW
SAUDI ARABIA
Layla {لیلى}
Al-Aflaj {الأفلاج}
Riyadh Region {منطقة الرياض}
Broadcasting Service of the Kingdom of Saudi Arabia (BKSKA), Radio Jeddah {إذاعة البرنامج الثاني}
24h
Language: Arabic.
Sep 2019
Oct 2020
1206 kHz
10 kW
TAIWAN
Eastern District [Dong Qu, Tung Ch'ü] {東區}
Xinzhu City [Hsin-chu, Hsinchu] {新竹市}
Taiwan Broadcasting Company (Táiwān Guǎngbō Gōngsī, BEV62) {臺灣廣播公司}
24h
Languages: Taiwanese, exc. Hakka: Sat 2200-2300, Sun 0100-0200. Indonesian: Sun 0900-1000. Tagalog: Sun 1000-1100. Thai: Sat 2300-Sun 0100, Sun 0800-0900. Vietnamese: Sun 0500-0600.
May 2013
Aug 2021
1206 kHz
10 kW
Border Patrol Police Camp (Khai Tor. Chor. Dor.) {ค่ายตชด.}
145 Si Yaek Pran Buri {สี่แยกปราณบุรี}
Pran Buri District {อ.ปราณบุรี}
Prachuap Khiri Khan Province {จ.ประจวบคีรีขันธ์}
Thor. Phor. Nueng {ทภ.1} -- Kong Thap Phak Thi Nueng (1st Army Area) {กองทัพภาคที่ 1}
Language: Thai.
Reactivated 2002 or early 2003.
Stereo.
Ex-1233 kHz.
Antenna height: 120 metres.
Sep 2021
Dec 2021
1210 kHz     (247.76 metres) Top
1210 kHz
1 kW
HAWAII (USA)
KZOO-AM (Polynesian Broadcasting, Inc.)
1530-1000
Language: Japanese.
Antenna height: 81.9 metres.
Feb 2022
1215 kHz     (246.89 metres) Top
1215 kHz
0.35 kW
AUSTRALIA
Moss Vale Sewage Complex
Bowral
New South Wales
"2TAB" (Ambersky Pty Ltd., High Power Open Narrowcasting / HPON, "KIX Country")
24h
Language: English.
Antenna height: 44 metres.
Dec 2020
1215 kHz
0.25 kW
AUSTRALIA
Moranbah
Central Queensland
Queensland
4HI (Resonate Regional Radio Pty Limited)
24h
Language: English.
Translator of 1143 kHz Emerald.
Antenna height: 33 metres.
Dec 2020
1215 kHz
0.5 kW
AUSTRALIA
Northam
Wheatbelt Region
Western Australia
Australian Broadcasting Corporation (6NM / ABC Local Radio, Midwest and Wheatbelt)
24h
Language: English.
Antenna height: 86 metres.
Transmitter: Nautel.
Feb 2015
Feb 2022
1215 kHz
10 kW
CHINA
Badaojiang District {八道江区}
Baishan Prefecture-Level City {白山市}
Jilin Province {吉林省}
China National Radio (CNR-8 / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Mínzú zhī Shēng / {Jung-ang Inmin Bangsong-guk Minjog-ui Soli}) {中央人民广播电台民族之声} / {중앙인민방송국 민족의 소리}
0600-1500
Language: Korean.
1215 kHz
10 kW
CHINA
Dandong Transmitting Station 311 {丹东311台}
Zhen'an District {振安区}
Dandong Prefecture-Level City {丹东市}
Liaoning Province {辽宁省}
China National Radio, China Business Radio (CNR-2 / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Jīngjì zhī Shēng) {中央人民广播电台经济之声}
2058-1600
Language: Chinese.
Antenna height: 120 metres.
1215 kHz
10 kW
CHINA
Qinghai Transmitting Station 917 {青海917台}
Delingha City {德令哈市}
Da Qaidam Administrative Zone [Da Chaidan] {大柴旦行政区}
Haixi Mongol and Tibetan Autonomous Prefecture {海西蒙古族藏族自治州}
Qinghai Province {青海省}
China National Radio (Tibetan Channel, CNR-11 / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zàngyǔ Pínlǜ / Krung-dbyang mi-dmangs kun-khyab rlung-'phrin las-khungs Bod skad 'phrin lam) {中央人民广播电台藏语频率} / {ཀྲུང་དབྱང་མི་དམངས་ཀུན་ཁྱབ་རླུང་འཕྲིན་ལས་ཁུངས}
2155-1605
Language: Tibetan.
Antenna height: 76 metres.
Also listed/reported on 1170 kHz.
1215 kHz
50 kW
CHINA
Dongning Town {东宁镇}
Dongning County {东宁县}
Mudanjiang Prefecture-Level City {牡丹江市}
Heilongjiang Province {黑龙江省}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Language: Chinese.
Antenna height: 124 metres.
Feb 2020
1215 kHz
1 kW
CHINA
Sanhe Village {三河村}
Longfeng Town {龙凤镇}
Enshi City {恩施市}
Enshi Tujia and Miao Autonomous Prefecture {恩施土家族苗族自治州}
Hubei Province {湖北省}
Enshi Radio and TV Station, General Service (Ēnshī Guǎngbō Diànshì Tái, Zōnghé Guǎngbō) {恩施广播电视台综合广播}
Language: Chinese.
1215 kHz
10 kW
CHINA
Qinghai Transmitting Station 929 {青海929台}
Cihansu Village {Qiabuqia} {次汗素村}
Qabqa Town {Qiabuqia} {恰卜恰镇}
Gonghe County {共和县} [Kungho] {གསེར་ཆེན་}
Hainan Tibetan Autonomous Prefecture {མཚོ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་} [Hainan Zangzu Zizhizhou] {海南藏族自治州}
Qinghai Province {青海省}
China National Radio (Tibetan Channel, CNR-11 / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zàngyǔ Pínlǜ / Krung-dbyang mi-dmangs kun-khyab rlung-'phrin las-khungs Bod skad 'phrin lam) {中央人民广播电台藏语频率} / {ཀྲུང་དབྱང་མི་དམངས་ཀུན་ཁྱབ་རླུང་འཕྲིན་ལས་ཁུངས}
2155-1605
Language: Tibetan.
Antenna height: 76 metres.
Also listed/reported on 1170 kHz.
1215 kHz
10 kW
CHINA
Heilongjiang Transmitting Station 904 {黑龙江904台}
Chenggaozi Town {成高子镇}
Xiangfang District {香坊区}
Harbin Subprovincial City [Ha'erbin] {哈尔滨市}
Heilongjiang Province {黑龙江省}
China National Radio (CNR-16 / Voice of the Chinese Countryside / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó Xiāngcūn zhī Shēng) {中央人民广播电台中国乡村之声}
2100-1602
Language: Chinese.
Status not yet confirmed.
1215 kHz
50 kW
CHINA
Heilongjiang Transmitting Station 913 {黑龙江913台}
Baizigou Village {稗子沟村}
Xingfu Township {幸福乡}
Aihui District {爱辉区}
Heihe Prefecture-Level City {黑河市}
Heilongjiang Province {黑龙江省}
China National Radio, China Business Radio (CNR-2 / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Jīngjì zhī Shēng) {中央人民广播电台经济之声}
2058-1600
Language: Chinese.
1215 kHz
10 kW
CHINA
Xigemu Township {西格木乡}
Jiao District {郊区}
Jiamusi Prefecture-Level City {佳木斯市}
Heilongjiang Province {黑龙江省}
China National Radio (CNR-16 / Voice of the Chinese Countryside / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó Xiāngcūn zhī Shēng) {中央人民广播电台中国乡村之声}
2100-1602
Language: Chinese.
Status not yet confirmed.
1215 kHz
1 kW
CHINA
Guanzhuang {官庄}
Lümeng Township {吕蒙乡}
Changjiang District {昌江区}
Jingdezhen Prefecture-Level City {景德镇市}
Jiangxi Province {江西省}
China National Radio (CNR-1 / Voice of China / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Zhōngguó zhī Shēng) {中央人民广播电台中国之声}
2025-1805 (off air Tues 0600-0850)
Status not recently confirmed, and possibly now INACTIVE.
Language: Chinese.
1215 kHz
10 kW
CHINA
Ruxing Village {茹行村}
Tangkou Town {唐口镇}
Rencheng District {任城区}
Jining Prefecture-Level City {济宁市}
Shandong Province {山东省}
Shandong Radio and TV Station, General Radio (Shāndōng Guǎngbō Diànshì Tái, Zōnghé Guǎngbō) {山东广播电视台综合广播}
1930v-1700v (off air Tues 0530-0900)
Ex-1548 kHz.
Language: Chinese.
1215 kHz
1 kW
CHINA
Leping City {乐平市}
Jingdezhen Prefecture-Level City {景德镇市}
Jiangxi Province {江西省}
China National Radio, China Business Radio (CNR-2 / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Jīngjì zhī Shēng) {中央人民广播电台经济之声}
2058-1600
Language: Chinese.
Status not yet confirmed.
1215 kHz
10 kW
CHINA
Linyi Prefecture-Level City {临沂市}
Shandong Province {山东省}
Shandong Radio and TV Station, General Radio (Shāndōng Guǎngbō Diànshì Tái, Zōnghé Guǎngbō) {山东广播电视台综合广播}
1930v-1700v (off air Tues 0530-0900)
Ex-1548 kHz.
Language: Chinese.
1215 kHz
10 kW
CHINA
Longkou City {龙口市}
Yantai Prefecture-Level City {烟台市}
Shandong Province {山东省}
Shandong Radio and TV Station, General Radio (Shāndōng Guǎngbō Diànshì Tái, Zōnghé Guǎngbō) {山东广播电视台综合广播}
1930v-1700v (off air Tues 0530-0900)
Ex-1548 kHz.
Language: Chinese.
1215 kHz
1 kW
CHINA
Qinghai Transmitting Station 923 {青海923台}
Lajia Town {拉加镇}
Maqên County {རྨ་ཆེན} [Maqin] {玛沁县}
Golog Tibetan Autonomous Prefecture {མགོ་ལོག་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་} [Guoluo Zangzu Zizhizhou] {果洛藏族自治州}
Qinghai Province {青海省}
Qinghai Radio and TV Station, Tibetan Radio (Qīnghǎi Guǎngbō Diànshì Tái, Zàngyǔ Guǎngbō) {青海广播电视台藏语广播} / {མཚོ་སྔོན་རྒྱང་སྒྲོག་བརྙན་འཕྲིན་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན།}
2250-1600
Language: Tibetan.
1215 kHz
10 kW
CHINA
Qinghai Transmitting Station 924 {青海924台}
Qilian County {祁连县}
Haibei Tibetan Autonomous Prefecture {མཚོ་བཡྣང་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ} [Haibei Zangzu Zizhizhou] {海北藏族自治州}
Qinghai Province {青海省}
Qinghai Radio and TV Station, Qinghai News and General Radio "Voice of Qinghai" (Qīnghǎi Guǎngbō Diànshì Tái, Qīnghǎi Xīnwén Zōnghé Guǎngbō "Qīnghǎi zhī Shēng") {青海广播电视台青海新闻综合广播“青海之声”}
2200-1605 (off air Tues 0600-0855)
Language: Chinese.
1215 kHz
200 kW
CHINA
Liaoning Transmitting Station 033 {辽宁033台}
Renjiadian Village {任家甸村}
North of Ba-Yi Town {八一镇北}
Sujiatun District {苏家屯区}
Shenyang Sub-Provincial City {沈阳市}
Liaoning Province {辽宁省}
China National Radio, China Business Radio (CNR-2 / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Jīngjì zhī Shēng) {中央人民广播电台经济之声}
2058-1600
Language: Chinese.
Antenna height: 123 metres.
Aug 2007
Nov 2020
1215 kHz
1 kW
CHINA
Xinjiang Transmitting Station 7606 {新疆7606台}
Shihezi Subprefecture-Level City {石河子市} [Shixenze] {شىخەنزە شەھىرى}
Xinjiang Uighur Autonomous Region {شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى‎} [Xinjiang Weiwu'er Zizhiqu] {新疆维吾尔语自治区}
Xinjiang Uighur Autonomous Region {شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى‎} [Xinjiang Weiwu'er Zizhiqu] {新疆维吾尔语自治区}
China National Radio, China Business Radio (CNR-2 / Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Jīngjì zhī Shēng) {中央人民广播电台经济之声}
2058-1600
Language: Chinese.
1215 kHz
10 kW
CHINA
Xiantao Subprefecture-Level City {仙桃市}
Hubei Province {湖北省}
Hubei Radio and TV Station, Hubei Rural Service (Húběi Guǎngbō Diànshì Tái, Húběi Nóngcūn Guǎngbō) {湖北广播电视台湖北农村广播}
24h (off air Tues 0630-0855)
Language: Chinese.
Sep 2020
1215 kHz
10 kW
CHINA
Tumen Village {土门村}
Tumen Town {土门镇}
Yiling District {夷陵区}
Yichang Prefecture-Level City {宜昌市}
Hubei Province {湖北省}
Hubei Radio and TV Station, Chutian Traffic Radio (Húběi Guǎngbō Diànshì Tái, Chǔtiān Jiāotōng Guǎngbō) {湖北广播电视台楚天交通广播}
2000-1800
Language: Chinese.
Nov 2020
1215 kHz
50 kW
CHINA
Guangdong Transmitting Station 909 {广东909台}
Tangjiawan Town {唐家湾镇}
Xiangzhou District {香洲区}
Zhuhai Prefecture-Level City {珠海市}
Guangdong Province {广东省}
China National Radio, Radio The Greater Bay (Zhōngyāng Rénmín Guǎngbō Diàntái, Yuè-Gǎng-Ào Dàwan Qū zhī Shēng / CNR-7) {中央人民广播电台粤港澳大湾区之声}
2100-1805
Languages: Cantonese, Chinese (Mandarin) with limited Chaozhou and Hakka.
//FM: 101.2 MHz.
Transmitter: Harris solid-state.
Due to move to new site in Doumen District {斗门区}.
Feb 2017
Jul 2022
1215 kHz
20 kW
Thuthipet {தமிழ்}
Villianur {வில்லியனூர்}
Pudducheri [Pondicherry] {புதுச்சேரி/पांडिचेरी}
All India Radio Pondicherry (AIR Pondicherry / Akashvani Pudducheri) {आकाशवाणी}
0018-0415 (Sun -0430), 0610-0930 (Sun -1030), 1200-1735v
Languages: English, Hindi, Tamil, Telugu.
Transmitter: Two BEL HMB 163 units combined, with NEC MB 122/A 1 kW unit as standby.
Antenna height: 100 metres.
Jun 2011
Jan 2022
1215 kHz
10 kW
Rempangan Village {Desa Rempangan}
Loa Kulu District {Kecamatan Loa Kulu}
Kutai Kartanegara Regency {Kabupaten Kutai Kartanegara}
Samarinda area
East Kalimantan Province {Propinsi Kalimantan Timur}
Radio Republik Indonesia (RRI Samarinda Pro-1)
2100-1600
Language: Indonesian.
May 2023
Mar 2021
1215v kHz
Tangerang City {Kota Tangerang}
Banten Province {Propinsi Banten}
Radio Global
Language: Indonesian.
Ex-1206v kHz, Last confirmed active on 1206v kHz in Jan 2009.
Measured Dec 2008 on 1205.73 kHz.
Pirate?
Apr 2019
Sep 2022
1215 kHz
1 kW
JAPAN
Mitsuya-cho {三津屋町}
Hikone City {彦根市}
Shiga Prefecture {滋賀県}
Kyoto Hoso (KBS / JOBW) {京都放送}
24h (off air Sun 1600-2000)
Language: Japanese.
Relays JOBR Kyoto 1143 kHz.
Mar 2021
1215 kHz
0.1 kW
JAPAN
Hirosaki City {弘前市}
Aomori Prefecture {青森県}
Aomori Hoso (RAB / JOGE)
24h
Language: Japanese.
Relays JOGR Aomori 1233 kHz.
Sep 2017
Aug 2022
1215 kHz
2 kW
JAPAN
Chitose {千歳}
Maizuru City {舞鶴市}
Kyoto Prefecture {京都府}
Kyoto Hoso (KBS / JOBO) {京都放送}
24h (off air Sun 1600-2000)
Language: Japanese.
Relays JOBR Kyoto 1143 kHz.
Directional antenna.
Mar 2021
1215 kHz
0.1 kW
JAPAN
Fukada {深田}
Shizugawa {志津川}
Minamisanriku-cho {南三陸町}
Motoyoshi-gun {本吉郡}
Miyagi Prefecture {宮城県}
Tohuku Hoso (TBC)
24h (off air Sun 1600-2000)
Language: Japanese.
Relays JOIR Sendai 1260 kHz.
1215 kHz
10 kW
KOREA (SOUTH)
Myeongseok-myeon {명석면}
Jinju City {진주시}
South Gyeongsang Province [Gyeongsangnam-do] {경상남도}
Munhwa Broadcasting Corporation (MBC / HLAK) {문화방송}
24h
Language: Korean.
Transmitter: Nautel.
1215 kHz
2 kW
NEW ZEALAND
Ohaeawai
Kaikohe
Northland Region
NewstalkZB (NZ Media & Entertainment, NZME)
24h
Language: English.
Antenna height: 53 metres.
Transmitter: Nautel.
Sep 2021
1215 kHz
10 kW
PHILIPPINES
Barangay Mambaling
Cebu City
DYRF-AM / Word Broadcasting Corporation / "Radyo Fuerza"
2030-1500
Languages: Cebuano, English, Tagalog.
Transmitter: Nautel.
Apr 2021
1215 kHz
20 kW
SAUDI ARABIA
Hafral Baten [Hafar al-Batin] {حفر الباطن}
Eastern Province {الشرقية}
Broadcasting Service of the Kingdom of Saudi Arabia (BSKSA, Radio Jeddah) {إذاعة البرنامج العام}
24h
Language: Arabic.
Oct 2020
1215 kHz
20 kW
SAUDI ARABIA
Madinah [Medina] {المدينة}
Broadcasting Service of the Kingdom of Saudi Arabia (BSKSA, Radio Riyadh) {إذاعة البرنامج العام}
24h
Language: Arabic.
Jun 2012
Oct 2020
1215 kHz
1 kW
TAIWAN
Kezhuang Urban Village [K'o-chuang-li, Kochuangli] {客庄里}
Yuanli Urban Township [Yüan-li] {苑裡鎮}
Miaoli County [Miao-li] {苗栗縣}
Tien Sheng Broadcasting Station (Tiān Shēng Guǎngbō Diàntái) {天聲廣播電臺}, Pengshan Relay Station {蓬山轉播臺}
24h
Languages: Chinese (Mandarin), Taiwanese, limited Hakka.
Apr 2013
Aug 2021
1215 kHz
10 kW
Yantrakitkoson Road {ถ.ยันตรกิจโกศล}
Sung Men District {อ.สูงเม่น}
Phrae Province {จ.แพร่}
Kor. Wor. Sor. 2 {กวส.2} -- Kit Kan Witthayu Krachaisiang (Radio & TV Division, Army Signals Department) {กรมการทหารสื่อสาร}
-1700
Language: Thai.
Antenna height: 63 metres.
Sep 2016
1215 kHz
10 kW
Fort Sapphasithi Prasong {ค่ายสรรพสิทธิประสงค์}
Warin Chamrap District {อ.วารินชำราบ}
Ubon Ratchathani Province [Ubol Ratchathani, Ubon Raatchathaanii] {จ.อุบลราชธานี}
Thor. Phor. Song {ทภ. 2} -- Kong Thap Phak Thi Song (2nd Army Area) {กองทัพภาคที่ 2}
Operating intermittently, Mar 2023.
Language: Thai.
FM: 95.75 MHz.
Antenna height: 60 metres.
Mar 2023
Feb 2022
Inactive stations 1200-1223 kHz Top
*1200 kHz
0.5 kW
AFGHANISTAN
Qalat {قلات}
Zabul Province [Zabol] {زابل}
Radio Day Kundi
INACTIVE.
*1200 kHz
Rengat District {Kecamatan Rengat}
Indragiri Hulu Regency {Kabupaten Indragiri Hulu}
Riau Province {Propinsi Riau}
RSPDT2 Indragiri Hulu
INACTIVE.
Reportedly moved to FM 97.7 MHz.
*1200 kHz
Phonsavan {ໂພນສະຫວັນ}
Xieng Khoung Province {ແຂວງຊຽງຂວາງ}
Phonsavan Radio Station
INACTIVE.
See also 1215 kHz.
Apr 1999
*1205 kHz
0.2 kW
Pematangsiantar City [Pematang Siantar] {Kota Pematangsiantar}
Simalungan Regency area {Kabupaten Simalungan}
North Sumatra Province {Propinsi Sumatera Utara}
RSPDT2 Simalungan
INACTIVE.
*1205 kHz
Rangkasbitung District {Kecamatan Rangkasbitung}
Lebak Regency {Kabupaten Lebak}
Banten Province {Propinsi Banten}
RSPD Lebak
INACTIVE.
Moved to 828 kHz and now INACTIVE.
Dec 2012
*1206 kHz
5 kW
AUSTRALIA
Swan Creek
Grafton
New South Wales
2GF (2GF AM Radio Pty Ltd)
INACTIVE.
Moved to FM 89.5 MHz. Last confirmed active on 1206 kHz in Mar 2021.
Language: English.
Directional antenna.
Antenna height: 58 metres.
Mar 2021
*1206 kHz
10 kW
CHINA
Baishigang {白石岗}
Lianhe Village {联河村}
Fucheng Town {附城镇}
Haifeng {海丰县}
Shantou Prefecture-Level City {汕头市}
Guangdong Province {广东省}
Guangdong Radio and TV Station, News Radio (Guǎngdōng Guǎngbō Diànshì Tái, Xīnwén Guǎngbō) {广东广播电视台新闻广播}
INACTIVE.
Moved to 747 kHz.
*1206 kHz
10 kW
Latu
Abiansemal District {Kecamatan Abiansemal}
Badung Regency {Kabupaten Badung}
Denpasar area
Bali Province {Propinsi Bali}
Radio Republik Indonesia (RRI Denpasar Pro-4)
INACTIVE.
Last confirmed active in May 2021.
Languages: Balinese, Indonesian.
Antenna height: 60 metres.
Transmitter: Harris DX-10.
//FM 106.4 MHz.
Apparently off air, Oct 2018. Earlier in 2018 was radiating unmodulated carrier.
Aug 2022
*1206 kHz
Geudong
Lhokseumawe City {Kota Lhokseumawe}
Aceh Province {Propinsi Aceh}
Radio Geunta Suara
INACTIVE.
*1206v kHz
Karawang Regency {Kabupaten Karawang}
West Java Province {Propinsi Jawa Barat}
Radio Histori Gita Jaya (Radio Histori / PM3BGW)
INACTIVE.
Last confirmed active in May 2011.
Noted Nov 2001 and Feb 2004 on 1207-1208v kHz.
//FM 94.4 MHz.
May 2011
*1206 kHz
Rantau District {Kecamatan Rantau}
Kuala Simpang area
Aceh Tambiang Regency {Kabupaten Aceh Tambiang}
Aceh Province {Propinsi Aceh}
Radio Mariba Raya (RMR / Radio Maya / PM2CRG)
INACTIVE.
*1206 kHz
Surabaya City {Kota Surabaya}
East Java Province {Propinsi Jawa Timur}
Radio Republik Indonesia (RRI Surabaya)
INACTIVE.
Dec 2020
*1206v kHz
Ciledug District {Kecamatan Ciledug}
Tangerang City {Kota Tangerang}
Banten Province {Propinsi Banten}
GES Radio
INACTIVE.
Moved to 1179v kHz. Last confirmed active on 1206 kHz in May 2014.
Dec 2017
*1206 kHz
Tanjung Pura District [Tanjungpura] {Kecamatan Tanjung Pura}
Langkat Regency {Kabupaten Langkat}
North Sumatra Province {Propinsi Sumatera Utara}
Radio Suara Langkat Tanjung Persada (Radio SLTP / PM3CEN)
INACTIVE.
*1206 kHz
50 kW
IRAN
Azna {ازنا}
Lorestan Province {ستان لرستان‎}
Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB, Radio Iran) {رادیو ایران}
INACTIVE.
*1206 kHz
IRAQ
Sulaimaniya [Sulaimaniyah] {السليمانية}
Kurdistan Region {إقليم كردستان}
Voice of the People of Kurdistan
INACTIVE.
*1206 kHz
10 kW
ISRAEL
Akko [Acre] {עַכּוֹ}
Western Galilee
Northern District {הצפון מחוז}
Israeli Public Broadcasting Corporation {תאגיד השידור הישראלי} / Kan Bet {כאן ב‬}
INACTIVE.
Last confirmed active in Jun 2012.
Language: Hebrew.
Jun 2012
*1206 kHz
1 kW
KOREA (SOUTH)
Cheongsong-gun {청송군}
North Gyeongsang Province [Gyeongsangbuk-do] {경상북도}
Korean Broadcasting System (KBS-1) {한국방송}
INACTIVE.
*1206 kHz
1 kW
KOREA (SOUTH)
Jeongseon-gun {정선군}
Gangwon Province [Gangwon-do] {강원도}
Korean Broadcasting System (KBS-1) {한국방송}
INACTIVE.
*1206 kHz
20 kW
Radio Televisyen Malaysia (RTM), Radio Malaysia Sarawak, Wai FM (formerly "Green" Network).
INACTIVE.
Last confirmed active in Sep 2003.
Dec 2006
*1206 kHz
0.5 kW
NEW ZEALAND
Newstead
Hamilton
Waikato Region
Community Access Radio (licensed to Waikati Community Broadcasting Charitable Trust)
INACTIVE.
Relayed BBC World Service overnight.
Antenna height: 85 metres.
*1206 kHz
PHILIPPINES
Puerto Princesa City
Palawan Province
Eagle Broadcasting Corporation
INACTIVE.
Apparently not yet in operation.
*1206 kHz
10 kW
PHILIPPINES
Quezon City
National Capital Region [Metro Manila]
DWAN-AM / Metropolitan Manila Development Authority "MMDA Traffic Radio 1206"
INACTIVE.
Inactive since Jul 2010. Last confirmed active in Mar 2008.
Transmitter location: Taytay, Rizal.
Mar 2014
*1206 kHz
5 kW
PHILIPPINES
Surigao City
Surigao del Norte Province
Mindanao
DXRS-AM / Radio Mindanao Network (RMN) "Radyo Agong"
INACTIVE.
Transmitter: Nautel.
Moved to 918 kHz in 2010. Last confirmed active on 1206 kHz in Mar 2007.
Mar 2014
*1206 kHz
1 kW
RUSSIA
Nazran {Назрань}
Republic of Ingushetia {Республика Ингушетия}
VGTRK Radio Mayak {Маяк}
INACTIVE.
*1206 kHz
5 kW
RUSSIA
Plesetsk {Плесецк}
Arkhangelsk Oblast {Архангельская область}
VGTRK Radio Mayak {Маяк} (RV-299)
INACTIVE.
Closed from 14 Mar 2013.
Antenna height: 114 metres.
*1206 kHz
100 kW
TAIWAN
Liaoding Rural Village [Liao-ting, Liaoting] {寮頂村}
Minxiong Rural Township [Min-hsiung, Minhsiung] {民雄鄉}
Jiayi County [Chia-i, Chiayi] {嘉義縣}
Radio Taiwan International (RTI / CBS, Central Broadcasting Station, Voice of Taiwan / Zhōngyāng Guǎngbō Diàntái, Táiwān zhī Yīn) {中央廣播電臺 臺灣之音}
INACTIVE.
Last confirmed active in May 2017.
Languages: Amoy 0700-0800, 1000-1100, 1200-1300; Indonesian 0300-0400; Mandarin Mon-Sat 0400-0500, Daily 1100-1200, 2300-2400; Vietnamese 1300-1400.
May 2017
*1206 kHz
10 kW
Khlong Khut - Na Khae Road {ถ.คลองขุด-นาแค}
Tambon Khlong Khut {ต.คลองขุด}
Mueang Satun District {อ.เมืองสตูล}
Satun Province [Satoon] {จ.สตูล}
Sor. Wor. Thor {สวท.} -- Sathani Witthayu Krachaisiang Haeng Prathet Thai (Radio Thailand, Government Public Relations Department) {สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์}
INACTIVE.
Language: Thai.
Last confirmed active in Jan 2004.
Ex-819 kHz.
FM: 95.5 & 99.5 MHz.
Antenna height: 50 metres.
Feb 2020
*1214v kHz
Bondowoso {Kabupaten Bondowoso}
East Java Province {Propinsi Jawa Timur}
?RKPD Bondowoso
INACTIVE.
Exact form of abbreviation in ID not confirmed.
Not confirmed active since Dec 2001 and now INACTIVE or moved to FM.
Aug 2018
*1215 kHz
10 kW
CHINA
Urumqi Prefecture-Level City {ئۈرۈمچى شەھىرى‎} [Wulumuqi] {乌鲁木齐市}
Xinjiang Uighur Autonomous Region {شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى‎} [Xinjiang Weiwu'er Zizhiqu] {新疆维吾尔语自治区}
Xinjiang Radio and TV Station, City Service (Xīnjiāng Guǎngbō Diànshì Tái, Chéngshì Guǎngbō) {新疆广播电视台城市广播}
INACTIVE.
Sep 2009
*1215 kHz
125 kW
GEORGIA
Dusheti {დუშეთი}
Mtskheta-Mtianeti Region {მცხეთა-მთიანეთი}
Georgian National Broadcasting Corporation, Programme 1 (Radio Erti)
INACTIVE.
*1215 kHz
20 kW
Mall Road {माल रोड़}
Delhi {दिल्ली}
All India Radio (Akashvani / AIR) {आकाशवाणी}
INACTIVE
Formerly carried National Channel //1566 kHz. Also carried AIR External Service programmes in various Indian languages, and Vividh Bharati service as 1368 kHz during local daytime -0530, -1000, 1100-1230.
Jul 2003
Jan 2020
*1215 kHz
Ranca Balong Subdistrict {Kelurahan Rancabalong}
Gede Bage District {Kecematan Gedebage}
Cileunyi
Bandung Regency {Kabupaten Bandung}
West Java Province {Propinsi Jawa Barat}
Radio Republik Indonesia Bandung (RRI Bandung Pro-3)
INACTIVE.
Moved to 999 kHz. Last confirmed active on 1215 kHz in Dec 2013.
Nov 2021
*1215 kHz
Jakarta
Radio Metro Jakarta
INACTIVE.
Moved to 1224 kHz. Last confirmed active on 1215 kHz in Jan 2007.
Dec 2007
*1215v kHz
Purbalingga Regency {Kabupaten Purbalingga}
Central Java Province {Propinsi Jawa Tengah}
RSPK Purbalingga (Radio Suara Purbalingga / Radio Suara Perwira / RSP)
INACTIVE.
Reportedly moved to FM 103.0 MHz.
Noted Mar 2005 on 1213v kHz.
Mar 2005
*1215 kHz
Tangerang area
Banten Province {Propinsi Banten}
?Radio Risma
INACTIVE.
Moved to 1485 kHz. Last confirmed active on 1215 kHz in Feb 2017.
ID as heard. Pirate?
Feb 2017
*1215 kHz
60 kW
IRAN
Chalus [Chaloos] {چالوس}
Mazandaran Province {استان مازندران}
Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB, Regional service "Radio Mazandaran" {رادیو مازندرانا})
INACTIVE.
Apparently now moved to 819 kHz. Last confirmed active on 1215 kHz in Jun 2011.
Language: Farsi.
Relays Sari 819 kHz.
Transmitter: Nautel.
Jun 2011
*1215 kHz
10 kW
IRAQ
Tikrit {تكريت}
Salah ad Din Province {صلاح الدين}
Republic of Iraq Radio {اذاعة جمهورية العراق}
INACTIVE.
*1215 kHz
Phonsavan {ໂພນສະຫວັນ}
Xieng Khoung Province {ແຂວງຊຽງຂວາງ}
Phonsavan Radio Station
INACTIVE.
Not heard locally, and presumed inactive; see also 1200 kHz.
Apr 1999
*1215 kHz
1 kW
PHILIPPINES
Baler Municipality
Aurora Province
Radio Philippines Network, Inc.
INACTIVE.
Planned station, not yet in operation.
*1215 kHz
5 kW
PHILIPPINES
Koronadal City [Marbel]
South Cotabato Province
Manila Broadcasting Company (MBC)
INACTIVE.
Planned station, not yet in operation.
*1215 kHz
1200 kW
RUSSIA
Bolshakovo {Большаково}
Kaliningrad {Калининград}
Kaliningrad Oblast {Калининградская область}
Vesti FM (RV-372)
INACTIVE.
Reported inactive since early Dec 2014.
For listeners in Ukraine.
Antenna height: 108 metres.
*1215 kHz
10 kW
25 Mu 1 {25 หมู่ 1}
Surat - Nasan Road {ถ.สุราษฎร์ - นาสาร}
Tambon Khun Thale {ต.ขุนทะเล}
Mueang Surat Thani District {อ.เมืองสุราษฎร์ธานี}
Surat Thani Province {จ.สุราษฎร์ธานี}
Sor. Wor. Thor. {สวท.} -- Sathani Witthayu Krachaisiang Haeng Prathet Thai (Radio Thailand, Government Public Relations Department) {สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์}
INACTIVE.
Reportedly closed down, early Apr 2021. Last confirmed active in Feb 2020.
Language: Thai.
Appears to relay Bangkok 891 kHz at most times but with occasional local programming; noted with frequent long breaks late Jan 2001.
Transmitter: Nortron SA.
FM: 89.75 & 95.5 MHz.
Antenna height: 113 metres.
Feb 2020
*1221 kHz
Cirebon Regency {Kabupaten Cirebon}
West Java Province {Propinsi Jawa Barat}
Radio Suara Risalah
INACTIVE.
Moved to FM 98.5 MHz.
Jul 2013